Etter at det tidligere i høst oppstod en viss usikkerhet om det var Sentralsjukehuset i Rogaland eller Haukeland sykehus som sto for tur til å få enda en strålemaskin, er nå enhver tvil fjernet.

Statssekretær Kristin Ravnanger (bildet) i Helsedepartementet sier til Bergens Tidende at den reelle avgjørelsen er tatt. Haukeland får strålemaskinen til 42 mill. kroner i tillegg til de 36 mill. kr. som følger av kreftplanen.

— Etter det jeg vet er planleggingen ved sykehuset kommet langt allerede, og det er bare å sette i gang, sier Ravnanger. Hun minner imidlertid om at helsebudsjettet ennå ikke er banket gjennom i Stortinget. Men det er ingen grunn til å tro at det vil bli endringer i forbindelse med strålemaskinen.

«Tar til etterretning»

Styret i Helse Vest RHF behandlet saken for en drøy uke siden, etter at departementet hadde bedt om et råd om hvor maskinen skulle plasseres. I et noe uvanlig formet vedtak heter det at «...Helse Vest tar til etterretning og effektuerer at strålemaskinen går til Helse Bergen.»

Kristin Ravnanger sier at hun stusser noe over ordlyden i dette vedtaket. Informasjonssjef Bjørg Sandal i Helse Vest, som har hovedkontor på Forus utenfor Stavanger, forklarer de kryptiske formuleringene på denne måten:

— Vi følte at vi ikke sto helt fritt, men at det var lagt noen føringer fra departementet for budsjettet for inneværende år. Da så vi det som lite hensiktsmessig å foreta noen ny vurdering, sier Sandal til Bergens Tidende.

Lund presset på

Stortingsrepresentant Leif Lund (A) fikk fart i denne saken da han midt i oktober meldte et spørsmål til helseminister Dagfinn Høybråten (KrF). Lund ville ha en avklaring på hvem som skulle dra av gårde med den sjette strålemaskinen, fordi han satt med et inntrykk av at tautrekningen mellom Stavanger og Bergen fortsatt pågikk.

Svaret fra statsråden gjør det helt klart at Haukeland har trukket det lengste strået.

— Det er all grunn til å glede seg over at behandlingskapasiteten ved Haukeland sykehus blir atskillig større etter dette, sier Lund.