Vedtaket ble gjort etter to timers debatt på styremøtet i Stavanger i formiddag.

Dermed er hjernekampen avgjort, og sluttstrek satt etter en årelang og bitter strid. Spisskompetansen innen nevrokirurgi skal bygges opp på Haukeland. Der skal alle de kompliserte hjerneinngrepene foregå, mens det nevrokirurgiske tilbudet i Stavanger trappes kraftig ned.

Det var ventet høy temperatur på dagens styremøte. Stavanger-folk hadde mobilisert kraftig foran møtet. Blant annet ble det i siste liten kastet frem et forslag fra styret i Helse Stavanger om å utsette hele saken til de ansattes organisasjoner hadde uttalt seg. Dette forslaget ble ikke realitetsbehandlet.