Men ta det helt med ro — ingen pasienter skal havne på tv mot sin vitende og vilje.

— Nei da, det blir helt frivillig, beroliger Ole Egil Størkson, som skal regissere den nye serien «Hospitalet». Han er tilknyttet NRK på Minde (NRK Program riks), som skal produsere dokumentarserien for NRK 1.

Våren 2003

Ole Egil Størkson har lenge hatt planene klare om en dokumentarserie fra Haukeland sykehus, men det har tatt tid å få klarsignal fra NRK sentralt.

Nå har både NRK og sykehusledelsen gitt sin velsigning til prosjektet, og «Hospitalet» er lagt inn på sendeskjemaet til NRK1 våren 2003.

— Styret har nå i prinsippet sagt ja til serien. Forutsetningen er selvsagt at avdelingsoverleger og alle andre involverte gir sitt samtykke. Men jeg tror de aller fleste avdelingsledere er positive, sier Bjørn Randers-Perhson, informasjonssjef ved Haukeland sykehus.

Han håper serien kan bidra til å nyansere mediebildet av livet på et sykehus.

— Dette kan bli spennende. De vanlige nyhetene i mediene gir jo ikke nok innsikt i alt vi driver med, mener han.

Retningslinjer

Også Bjørn Randers-Pehrson understreker hensynet til pasientene når man slipper et tv-team inn på sykehuset:

— Vi har laget veldig stramme retningslinjer overfor NRK om hvordan dette skal gjøres, av hensyn til pasientens rettigheter.

I et prøveprogram som ble laget høsten 2000, filmet NRK blant annet på Barneklinikken. Hallvard Reigstad, som er overlege ved nyfødtposten, er entusiastisk til serien:

— Vi vil svært gjerne være med. Vi synes dette er kjempekjekt, og vi vil gjerne avmystifisere det som skjer på en slik avdeling.

Følge pasienter

Også intensivsykepleier på nyfødtposten, Randi Olimb, er positiv til NRK-serien:

— Så lenge foreldre og pårørende synes det er greit, er det greit for meg. Dette er jo en fantastisk arbeidsplass, med mange sterke scener. For regissør Ole Egil Størkson og hans team, begynner snart arbeidet med å finne menneskene som skal være med i serien.

— Vi satser på å følge pasientene et halvt års tid. Men det skal ikke bli underholdning om syke mennesker. Vi har respekt for dem som skal filmes, påpeker Ole Egil Størkson.

«HOSPITALET»: Ole Egil Størkson (til venstre) skal lage dokumentarserie om livet på Haukeland sykehus. «Hospitalet» kommer på NRK1 til neste vår. Nyfødtavdelingen på Barneklinikken blir trolig med i serien, noe sykepleier Randi Olimb ikke har noe imot.
FOTO: GIDSKE STARK