Professor Johan Aarli ved nevrologisk avdeling sier til BT at et slikt brev allerede er sendt fra sykehuset. Det skal nå være kommet til Rikstrygdeverkets avdeling for slike saker.

— Går dere nå inn for at Else Beate får dekket den operasjonen hun ønsker seg i Tyskland?

— Det er Rikstrygdeverket som avgjør hvor en slik operasjon eventuelt skal skje. Tidligere kunne sykehusene anbefale spesielle steder og land. Nå er det opp til saksbehandlere i Rikstrygdeverket å avgjøre denne saken.

— Så Haukeland sykehus regner seg ferdig med Else Beates sak?

— Jeg har oppfattet det slik, ja.

— Hva var det som fikk dere til å gå bort fra anbefalingen om å sende henne til Trondheim, og nå gå inn for utenlandsoperasjon?

— Vi fikk en henvendelse fra pasientombudet der det fremgikk at det er lang ventetid ved det nye kompetansesenteret. Vi har derfor bedt Rikstrygdeverket finne en løsning for operasjon i utlandet, sier professor Aarli.

Fungerende prosjektleder for utenlandsoperasjoner, Nils Eidhammer, sier til BT at han naturligvis ikke kan kommentere denne konkrete saken.

Men generelt opplyser han at Rikstrygdeverket ikke trenger lang tid på å behandle slike søknader.

— Hva betyr det?

— Opptil en måned.

Eidhammer forteller at det er to ulike ordninger som gjelder for operasjoner i utlandet. Det ene er den såkalte «utenlandsmilliarden» som Stortinget vedtok i fjor, og som gjelder ut dette året. Den omfatter i første rekke operasjoner som kan gjøres ute for å korte køene i Norge.

Den andre ordningen gjelder saker der det ikke finnes kvalifisert medisinsk kompetanse her i landet. Her må det foreligge en spesialistuttalelse fra et av regionsykehusene i Norge.

Da Bergens Tidende i går formidlet de nye opplysningene til Else Beate Rossnes, fikk hun bare hvisket frem:

- For en lettelse. Deretter brast hun i gråt.