Formelt vil byrådet kjøpe mat fra selskapet Bergen Matforsyning AS, som Haukeland sykehus og selskapet Eurest eier i fellesskap.

I praksis har kontrakten gått til sykehuskjøkkenet, der personalet i dag produserer 1100 middagsporsjoner daglig. Kontrakten med kommunen betyr ytterligere 3000 porsjoner til en verdi av 20-30 millioner kroner.

Og enda har vi kapasitet til mer, sier kjøkkensjef Bjørn-Åge Dyrnes.

— Så overtallige sykehjemskokker kan ikke regne med arbeid på Haukeland?

— Nei, vi skal klare dette med noenlunde samme personale som i dag. Vi har hatt en viss overkapasitet, sier Dyrnes.

Storkontrakten betyr at sykehuskjøkkenet legger om all matproduksjonen til såkalt sous vide, en kokeprosess der maten blir vakuumpakket og varmebehandlet og deretter raskt nedkjølt. Behandlet på den måten får maten lang holdbarhet.

All middagsmat, både til sykehuset, de hjemmeboende og byens sykehjem skal produseres en uke på forhånd.

— Tror du de gamle blir fornøyd?

— Ja, det tror jeg. Jeg arbeidet tidligere på Englandsbåten der maten blir produsert på samme måten. Vi hørte aldri noen klager fra pensjonistene som reiste og spiste den maten, sier Dyrnes, som tror kjøkkenreformen ufortjent har fått ord på seg som gammel mat.

Eldrebyråd Helen Nordeide Fløisand tar nå fatt på arbeidet med å avgjøre hvilke sykehjem som skal få mat fra Gullstøltunet og hvilke som får fra Haukeland.