Med 30 kroner pr. time, og 210 kroner pr. døgn, er parkeringen på Haukeland Universitetssykehus den dyreste av de største byene i Norge.

I en rekke artikler i Bergens Tidende tidligere i sommer kom det frem at langtidspårørende måtte ut med tusenvis av kroner, for å besøke sine nærmeste som hadde lenger opphold på sykehuset.

Ny ukespris

Nå presenterer Haukeland universitetssykehus et nytt parkeringsopplegg for langtidspårørende. Samtidig innfører de også nye priser på vanlig parkering, og endrer tidsintervallene.

— Vi så at vi ikke har vært gode nok på å legge til rette for denne gruppen, og har derfor utformet et nytt tilbud i samarbeid med brukerutvalget, sier kommunikasjonsdirektør ved Haukeland universitetssykehus, Mona Høgli.

Fra 13. oktober kan pårørende til pasienter som ligger lenger enn en uke på Haukeland få tilbud om å kjøpe parkeringskort for 350 kroner pr. uke. Det kan kjøpes tre kort per pasient.

Avdelingen bekrefter

Leder av brukerutvalget i Helse Bergen, Jorun Bakke, er veldig fornøyd med den nye ordningen.

— Da Bergens Tidende belyste saken så vi at det var en svikt i systemet, og at noe måtte gjøres for at det skulle bli bedre, sier Bakke.

— Nå vil det bli mye bedre for langtidspårørende. Det blir et tak på prisene, og de slipper bekymringen for uforutsette høye utgifter.

I en tidligere ordning måtte legen til pasienten vudere hvert enkelt tilfelle. Legen avgjorde om det var behov for at pårørende var til stedet mest mulig for å bedre livskvaliteten til pasienten.

— Nå skal det bare bekreftes fra avdelingen at de er pårørende til en pasient som er innlagt lenger enn en uke, så det blir enklere, sier Høgli.

- Glad vi har oppnådd noe

Harald Nordvik måtte ut med 40.000 kroner for å besøke sin døende kone på Haukeland Universitetssykehus. Han kan ikke vente seg å få penger refundert, men er veldig glad for at det nå blir en endring.

— Det vil helt klart utgjøre en forskjell, spesielt hvis man går der og vet at det nærmer seg slutten. Da vil man gjerne være så mye som mulig sammen med de nærmeste, og da er det dumt hvis det er det økonomiske det skal stå på, sier Nordvik.

— Det er kjempefint at det skjer noe. Bare at det blir gjort noe betyr mye, for det jeg var ute for var helt idiotisk. Når det blir så store summer av det så holder det ikke.

Blir ikke gratis

Ved Rikshospitalet i Oslo og St. Olavs Hospital i Trondheim kan langtidspårørende få hele beløpet refundert fra den avdelingen de besøker. Bakke sier at det aldri har vært et tema på Haukeland.

— Det skal ikke være sånn at noen grupper skal ha gratis parkering, parkering er ikke gratis noen steder, sier hun.

— Parkeringen på Haukeland er nå billigere enn på Flesland om du skal stå en uke, og det er bra, sier hun.

Fikk avslag på klage

Heidi Beate fortalte i sommer at hun hadde brukt i alle fall 10.000 kroner på parkering for å besøke sin dødssyke mor på sykehuset.

— Jeg synes det er horribelt at det skal være så dyrt for pårørende å besøke sine nærmeste, sa hun.

Hun klaget på prisen til Haukeland sykehus i november i fjor, men fikk avslag. Forklaringen hun fikk var at prisnivået var satt for å få tilstrekkelig med inntekter til å dekke utgifter forbundet med driften av parkeringstilbudet.

I 2008 økte prisene på parkering på Haukeland, for å kunne øke budsjettet med to millioner. Dette ble slått ned på fra direktoratet, som sa at man ikke kan sette høyere pris på parkering enn at det dekker kostnader.

— Nå har vi redusert budsjettet med to millioner, og da kan vi redusere prisene. Effektene av dette får vi se etter vi har tatt de nye prisene i bruk, sier Høgli.

Nye tidsintervaller

Haukeland senker også prisene i visittiden, og innfører nye tidsintervaller. Men resten av døgnet er fortsatt prisen pr. time 30 kroner. Dagsprisen på 210 kroner er også uendret.

  • I visittiden mellom klokken 17-21 blir prisen 10 kroner pr. 30 minutter
  • For resten av dagen blir prisen 10 kroner pr. 20 minutt
  • Taksten mellom klokken 21-08 er uendret med 5 kroner pr. time

— Nytt tidsintervall betyr for eksempel at dersom man står parkert i en time og 15 minutter, skal man betale 40 kroner, og ikke 60 som før, sier Høgli.