Helse Vest har i ettermiddag pålagt Helse Bergen å sende forespørsel til Ullevål sykehus der de ber Ullevål om å bidra til å etablere en klinisk etikkomité til ekstern vurdering av Haukeland sykehus’ behandling av kreftsyke Astrid Sætrevik Knutsen (10).

Dette bekrefter Bjørg Sandal, kommunikasjonsdirektør i Helse Vest.

Nå er altså Ullevål pålagt å opprette en komité med medlemmer fra ulike sykehus på Østlandet.

– Helse Vest har hatt dialog med Helse— og omsorgsdepartementet hele tiden, sier Sandal.

– Har fått god hjelp

– Vil du si at Haukeland har mistet ansikt i denne saken?

– Haukeland har gitt pasienten god medisinsk oppfølging. Men vi har også behov for å sikre oss at foreldre og pårørende føler at de blir tatt på alvor.

Og det er dette vi skal sikre nå, sier Sandal.

Det er foreldrene selv som har bedt om en ekstern behandling av saken.

Kontaktet helsedepartementet

– Dette er vi veldig glade for. Foreldrene føler at det plutselig skjer noe positivt, sier foreldrenes advokat, Siren Preto.

Hun retter fremdeles kritikk mot hvordan sykehuset har behandlet saken.

– Dette kunne dette vært ordnet for lenge siden. Det er først etter at jeg i dag tok kontakt med departementet, og de la press på Helse Bergen at noe er blitt gjort. Haukeland hadde jo gitt opp, sier Preto.

– Opp til Ullevål

Therese Trandem, fungerende informasjonssjef i Helse Bergen, bekrefter at de har sendt forespørsel til Ullevål.

– Det er nå opp til Ullevål å svare, sier hun.

– Hvorfor har dere avslått tilbudet fra dem tidligere?

– Jeg har prøvd å si mange ganger at vi aldri har gitt opp, vi har aldri avsluttet denne saken, sier Trandem.

PRIVAT