Raskere og enklere saksbehandling er målet.

Kontoret er opprettet for at de to storbedriftene skal få et kontor å henvende seg til i arbeidsrelaterte saker som attføring, sykmeldinger og arbeidsledighet. I alt skal kontoret betjene 13.000 arbeidstakere, 9400 i Helse Bergen og 3600 i Tide.

– Spennende jobb

– En spennende jobb, sier prosjektleder Irini Syka. – Jeg tror dette skal fungere bra både for bedriftene og de ansatte. En av de store fordelene er forenklet saksgang. Tidligere har det vært slik at hver enkelt arbeidstaker har måttet ta opp sin sak med NAV-kontoret der vedkommende bor. Nå kan alt som har med arbeidsrelasjoner å gjøre i de to aktuelle bedriftene, gå direkte gjennom oss, sier Irina Syka.

– Dessuten slipper de ansatte å komme til oss. Vi kommer til dem på jobben i stedet. Det er en målsetting å besøke bedriftene jevnlig for på den måten å bli godt kjent med alle forhold på arbeidsstedet, sier hun.

Det er første gang NAV etablerer et såkalt virksomhetskontor.

– Blir det vellykket, kan det komme flere kontorer knyttet direkte til arbeidsplassene i fremtiden, sier Kenneth Stien, avdelingsdirektør i NAV Hordaland.

Letter arbeidet

– Tide og Helse Bergen får et sted å henvende seg for bistand fra oss i arbeidsrelaterte saker. Vi tror det vil lette arbeidet både for oss i NAV, for arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Dessuten er det et overordnet mål at det skal resultere i lavere sykefravær ved de to bedriftene sier Stien.

Regelen er at bedriften skal forholde seg til det lokale NAV-kontoret som den ansatte er knyttet til. For store bedrifter som Helse Bergen og Tide, betyr det i praksis at de tidligere hatt kontakt med de alle de 40 NAV-kontorene i Hordaland ved oppfølging av langtidssykmeldte.

Foreløpig holder kontoret til i NAVs arbeidslivssenter i Oasen. Men blir forsøket vellykket, kan det være at NAV i fremtiden vil få en egen filial på Haukeland.

Kontoret åpnet ved nyttårstider. Foreløpig har de fire ansatte.

– Til nå har vi brukt mye tid på få rutinene på plass for best mulig effektiv oppfølging av brukerne i Tide og Helse Bergen, sier Stien.

Positivt tiltak

– Et svært positivt tiltak, sier kommunikasjonsdirektør Arild Sondre Sekse i Tide.

Sekse tror kontoret vil få mye å si for arbeidet med å få ned sykefraværet i bedriften.

For Tides del har det spesielle samarbeidet mellom NAV og bedriften, bare vart et par ukers tid Praktiske erfaringer kan man så langt altså ikke vise til.

– Men vi tror det kan bli en suksess. Det åpner for tettere og bedre oppfølging av den enkelte arbeidstaker. Det kan sykmeldte, og ikke minst langtidssykmeldte, høste gevinst av, sier Sekse.

Også personaldirektør Trond Søreide i Helse Bergen er fornøyd.

– Kontoret har eksistert bare noen uker. Men vi merker at samarbeidet mellom NAV og oss allerede er blitt mye bedre, sier han.

POSITIVE: Prosjektleder Irini Syka og avdelingsleder Bjørn Søvik ved kontoret i Oasen ser frem til å bli bedre kjent med bedriftene som de skal jobbe med.
Paul S. Amundsen