Forbundet har meldt sykehuset til Arbeidstilsynet for brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.

— Kalkulert inn overtid

Sykepleierforbundet mener sykehusledelsen har kalkulert med at vaktplanene bare kunne gå opp ved at ansatte sier seg villig å jobbe planlagt overtid og ta merarbeid.

Les også:

Overrasket over anmeldelsen

— Allerede i juli varslet vi Arbeidstilsynet om at vi mente sykehusets vaktplaner for sommeren var ulovlige. Da visste vi at det fortsatt var tusen huller i vaktplanen. Arbeidsgiver mente at det skulle være mulig å få dekket hullene uten å bryte arbeidstidsbestemmelsene. Men slik skulle det ikke gå, sier Brita Omnedal Tarberg, hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Helse Bergen.

Fortsatt har man ikke noen fullstendig rapport som viser hvor mange avvik som kan dokumenteres blant sykepleierne på sykehuset.

- Mer enn 300 brudd

  • Ifølge tilbakemeldingene vi har fått så langt, er arbeidstidsbestemmelsene brutt ved svært mange avdelinger Så langt har vi bare detaljert oversikt over ni poster. Der dreier det seg om til sammen 300 brudd, sier Tarberg.

En av avdelingene som har vært hardest presset i ferien, er Kirurgisk avdeling. Eli Dahl er tillitsvalgt for sykepleierne her. Hun har registrert mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene på sin avdeling, og mener det helt og holdent er ledelsens ansvar å rette dem opp.

— Det er umulig å nekte folk å gå ulovlige vakter. Det er så mye å gjøre, og pasientene trenger oss. Men både fast ansatte og vikarer er blitt informert om at vi ser på doble vakter som ulovlige, forteller Dahl.

Dagligdags

Tarberg sier at huller i vaktplanen, som blir dekket inn med ulovlige ekstravakter, har vært vanlig på sykehuset i flere år.

— Men i år har det vært verre enn noen gang. Det er uunngåelig når bemanningen er så lav at vi ikke har noen «reserverer» å sette inn ved sykdom og fravær, mener hun.

Tarberg sier arbeidsgiver fullt og helt må ta ansvar for de ulovlige turnusene.

— Med bedre planlegging og flere sommervikarer kunne det vært unngått, sier hun.

Også hun understreker at det ikke er grunn til å rette kritikk mot enkeltmedlemmer som har brukt sommeren til å tjene litt ekstra på overtid.

— Det har vært uvanlig hektisk på sykehuset i sommer. Akuttpasientene har strømmet til. Vi kan ikke forlange at sykepleierne selv skal vite at dobbeltvaktene og trippelvaktene de går, er ulovlige. Men arbeidsgiveren må vite at dette er ulovlig, sier Tarberg.

Skal følges opp

Egil Dalen i Arbeidstilsynet, avdeling Vestlandet, bekrefter at tilsynet har fått brev fra sykepleierne på Haukeland.

— Forholdene sykepleierne peker på er så interessante at vi vil følge opp saken, sier han.

Arbeidstilsynet venter nå på en forklaring fra ledelsen før tilsynet vil ta stilling hvordan det skal reageres.

Kjenner du til arbeidsforholdene på Haukeland? Del dine erfaringer i feltet under!

Thomas T. Kleiven