Helse Vest har nå sendt sitt svar til fylkeslege Helga Arianson på hva de skal gjøre for å sikre at pasientene blir ivaretatt i Helse Bergen-området. Bakgrunnen er at Haukeland Universitetssykehus i flere måneder har hatt kritisk mangel på operasjonssykepleiere. Haukeland mangler 11 årsverk for operasjonssykepleiere, 12 for intensivsykepleiere og to for anestesisykepleiere.

Åpner lommeboken

Administrerende direktør Herlof Nilssen skisserer blant annet følgende tiltak overfor fylkeslegen for å sikre at «sørge for»-ansvaret oppfylles:

  • Fullt operasjonsteam fra Sverige er leid inn både ved kirurgisk og ortopedisk seksjon ved flere anledninger.
  • Vanlige sykepleiere blir kurset for å kunne arbeide på intensiven og operativ avdeling. I tillegg åpner Haukeland lommeboken:

— Vi har lagt ekstra penger i potten for at spesialistene våre kunne jobbe ekstra på lørdager, i ferier, i helgene og på avspaseringsdager. Det er vi takknemlig for, sier viseadministrerende direktør Anne Sissel Faugstad i Helse Bergen.

Private kan hjelpe

Helse Vest erkjenner at pasienter med lavest prioritet må påregne å vente lenger på operasjoner, men helseforetaket mener det er forsvarlig. Likevel vurderer de å kjøpe mer operasjonskapasitet på private sykehus.

— Selv om det vil være operasjoner for pasienter som har lavere prioritet, vil det likevel kunne hjelpe på den samlede operasjonskapasiteten, skriver Herlof Nilssen i brevet.

Anne Sissel Faugtad sier det går minst et år før situasjonen løser seg.

— Første kneiken løses når et stort kull med spesialsykepleiere er ferdig utdannet i januar. Men i slutten av 2013 åpner vi nye operasjonsstuer og trenger enda flere spesialsykepleiere, sier hun.