MAJ-BRITT DAHL maj.dahl@bergens-tidende.no

Det betyr at verken hjertepasienter, ortopediske pasienter eller de som trenger rehabilitering rammes.

Øye rammes fortsatt Øyeavdelingen må imidlertid spare fem av de ni millionene som lå i tiltakspakken. En sengepost ved avdelingen reduseres til ti-tolv senger, og resten av pasientene overføres til Pasienthotellet eller til andre sengeposter på sykehuset.

– Dette var veldig positive signaler, sier en svært fornøyd assisterende direktør og sjeflege ved Haukeland, Jan Olofsson.

I fylkesutvalget Spareprogrammet ved Haukeland sykehus skal opp i fylkesutvalget torsdag i neste uke. Innstillingen fra fylkesrådmann Paul M. Nilsen, som sendes ut i dag, viser en innsparing på 40 millioner kroner.

Det er bare sju millioner mer enn det sykehusledelsen skisserte som anbefalte innsparinger.

– Dette skal vi klare hvis vi også får bedre betalt for våre landsdekkende og flerregionale funksjoner, sier Olofsson.

Lettet byrådsleder Bergens byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen ble orientert om den nye utviklingen i saken under krisemøtet med fylkesordfører Gisle Handeland i dag.

– Jeg har fått forsikringer om at de som sokner til Haukeland som lokalsykehus ikke får noe dårligere tilbud enn andre bergensere, sa en fornøyd og lettet byrådsleder til Bergens Tidende like etter møtet.

Fortsatt stram økonomi Fylkesrådmann Paul M. Nilsen understreker at reduksjonen fra 105 til 40 millioner kroner ikke betyr at Haukeland kan glemme de 65 millionene som står igjen. Haukeland er fortsatt under økonomisk press

– Sykehuset må arbeide videre med andre tiltak, sier Nilsen. Men innsparingene tas over to år, som Fylkestinget er innstilt på.

Mer i revidert? Håpet er at det kommer flere penger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til våren.

– Det ville være rart hvis stortingspolitikerne ikke prioriterte helsevesenet. Men sykehuset kan ikke basere seg på at pengene kommer, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen til Bergens Tidende.