MAJ-BRITT DAHL maj.dahl@bergens-tidende.no

Det betyr at verken hjertepasienter, ortopediske pasienter eller de som trenger rehabilitering rammes.

– Dette var veldig positive signaler, sier en svært fornøyd assisterende direktør og sjeflege ved Haukeland, Jan Olofsson.

Øye rammes fortsatt Øyeavdelingen må imidlertid spare fem av de ni millionene som lå i tiltakspakken. En sengepost ved avdelingen reduseres til 10-12 senger, og resten av pasientene overføres til Pasienthotellet eller til andre sengeposter på sykehuset.

Lettet byrådsleder Bergens byrådsleder, Anne-Grete Strøm-Erichsen, ble orientert om den nye utviklingen i saken under krisemøtet med fylkesordfører Gisle Handeland i dag.

– Jeg har fått forsikringer om at de som sokner til Haukeland som lokalsykehus ikke får noe dårligere tilbud enn andre bergensere, sa en fornøyd og lettet byrådsleder til Bergens Tidende like etter møtet.

I fylkesutvalget Spareprogrammet ved Haukeland sykehus skal opp i fylkesutvalget torsdag i neste uke. Innstillingen fra fylkesrådmann Paul M. Nilsen, som ble sendt ut i går, viser en innsparing på 40 millioner kroner.

Det er bare syv millioner mer enn det sykehusledelsen skisserte som anbefalte innsparinger.

– Dette skal vi klare hvis vi også får bedre betalt for våre landsdekkende og flerregionale funksjoner, sier Olofsson.

Brannskaden Haukeland har nasjonalt ansvar for brannskadde. I fjor var den statlige bevilgningen på nesten 10 millioner kroner. Kostnadene ligger på vel 20, som sykehuset må ta på egen kappe.

Det samme gjelder for tilbud som operasjon av lepper, kjever og ganespalter, barnehjerter, tropemedisin og spinalenhet. Dette er et tilbud til pasienter også utenfor helseregion 3 (Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland).

Får for lite Men sykehuset får ikke dekket det tilbudet koster.

– Med full dekning for disse funksjonene ville vi hatt 15-20 millioner kroner mer, sier Olofsson.

Håpet er at det kommer flere penger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til våren.

– Det ville være rart hvis stortingspolitikerne ikke prioriterte helsevesenet. Men sykehuset kan ikke basere seg på at pengene kommer, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen.