Helse— og omsorgsdepartementet vil i løpet av inneværende uke innkalle helseforetakene til møte, etter at Statens helsetilsyn har avdekket flere klare lovbrudd ved norske akuttmottak.

På Haukeland Universitetssykehus ble det derimot ikke påpekt avvik eller merknader, og de skiller seg dermed klart ut som ett av to akuttmottak i Norge som fikk godt skussmål fra undersøkelsen.

— Det er vi veldig fornøyde med, seier konstituert avdelingsleder Heidi Brevik i en pressemelding.

Ser utfordringer

Hun ser likevel utfordringer for Akuttmottaket, særlig når det gjelder risiko for at tilstander kan bli oversett på grunn av stor pasienttilstrømning.

— Når mange pasienter kommer inn samtidig er det viktig å prioritere de som har størst behov for behandling. Vi er også i gang med et nytt prosjekt som skal forbedre systemet for å prioritere pasienter, skriver Brevik videre.

For en uke siden skrev bt.no om lege Ola Jøsendal, som mente akuttmottaket drives medisinsk uforsvarlig.

**Les mer her:

Slår alarm om akuttmottaket**

Mange timers ventetid

Som nevnt står det ikke like bra til på alle landets akuttmottak.

Stor pasientpågang har i enkelte tilfeller ført til mange timers ventetid selv for svært syke pasienter.

– Det vi har funnet er klare lovbrudd og totalt uakseptabelt, sier direktør Lars E. Hanssen i Helsetilsynet til Aftenposten.

Helsetilsynets sluttrapport om behandlingen ved landets akuttmottak offentliggjøres mandag. Den bygger på tilsyn ved 27 av landets 54 akuttmottak.

Inn på teppet

Helse— og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) vil innkalle helseforetakene til møter i løpet av uken.

– Funnet i dette tilsynet er av en slik karakter at jeg vil benytte meg av de virkemidler jeg rår over for å sikre at landets akuttmottak bringes opp på det nivået som lov og forskrift fastsetter, sier Brustad i en pressemelding.

Sosial- og helsedirektoratet skal nå se på områdene hvor det svikter, og skal komme med forslag om hvordan den akuttmedisinske beredskapen skal bli bedre.

– Vi skal ha sikkerhet for at vi møter et faglig forsvarlig tilbud når vi trenger akutt behandling på sykehus. Noe annet er ikke akseptabelt, sier helseministeren.

Seks timer

Ved ett av akuttmottakene viste journalene at en pasient med antatt hjerneslag måtte vente i 6 timer og 10 minutter på legeundersøkelse. Ved samme mottak ventet en pasient med bevissthetstap i 3 timer og 40 minutter. Rapporten viser også at pasienter har ventet opptil fem timer på første legevurdering.

Helsetilsynet slår fast at pasienter til tider får uforsvarlig behandling. Mangelfull styring og ledelse går ut over både pasienter og ansatte, sier Lars E. Hanssen.

– Altfor mye henger på enkeltpersoner som strekker seg svært langt. Vi har sett et uheldig mønster hvor det er ad hoc-løsninger, heller enn systematisk styring, som redder liv, sier Lars E. Hanssen.

– Uakseptabelt

Ved 19 av de 27 akuttmottakene ble det avdekket avvik som innebærer brudd på en lov eller forskrift. Kun ved to av akuttmottakene ble det verken rapportert om avvik eller gitt noen merknad. Ett av disse var altså Haukeland Universitetssykehus.

–24 av 27 mottak har en foretaksledelse som ikke arbeider systematisk for å sikre forsvarlig pasientbehandling. Det er uakseptabelt, sier Hanssen som krever at sykehusenes eiere og ledelse bretter opp ermene.

– Sykehusene driver med et risikonivå som er altfor høyt. De må begynne å bry seg om hva som skjer på akuttmottakene, sier Hanssen

FIKK INGEN MERKNADER: Akuttmottaket på Haukeland Universitetssykehus.
Helge Sunde (arkiv)