Regjeringen har nettopp lagt frem tidenes første stortingsmelding om innovasjon (fornying, nyskapning). Om hvordan Norge som nasjon kan finne nye aktiviteter, nye jobber og bedrifter, når andre forsvinner og dør ut.

– Det er viktigere enn noen gang å satse på innovasjon, sa næringsminister Sylvia Brustad, da hun la frem meldingen i et kreativt datamiljø, vis av vis Oslo Børs. Da tenkte hun ikke bare på finanskrisen, som var bakteppe for gårsdagens presentasjon. Vi må også finne andre virksomheter å leve av en fisk og olje i fremtiden

Det står ikke mye konkret i meldingen. Desto tettere er det med kreative formuleringer og gode tanker.

Men der finnes unntak.

Haukeland sykehus nevnes som et sted der det drives fremtidsrettet og praktisk forskning og utvikling. Det gjelder særlig innenfor tre medisiner, kreft, nevrologiske sykdommer og betennelser.

– Her er kliniske utprøvingsenheter som bidrar til at kunnskap og investeringer i medisinsk grunnforskning overføres til praktisk medisin og utvikling av ny diagnostikk og behandling til nytte for pasientene, som det ordrett heter i meldingen.

Sykehusdirektør Stener Kvinsland forklarer det litt enklere:

– I verden er det ikke flere enn ti sykehusmiljø som er like langt fremme som oss når det gjelder prosessen med å utvikle medisiner, og alt som må sikres før disse kan gis til pasientene.

– Meldingen som kom fra regjeringen i går er svært gledelig. Det gir både status og prestisje, sier han.

Det følger nok penger med også. For den tidligere helseminister Brustad skriver at Helse Bergen HF har for liten kapasitet på dette området, det er tale om en flaskehals.

– Regjeringen tar sikte på å styrke enheten for å understøtte en opprusting av innovasjonsevnen i sektoren.