— Dere får sikkert klager over for mye bråk. Men for hver det kommer en slik klage, er det reddet et liv. Da får det heller være, sa ordfører Trude Drevland (H) under den høytidelige åpningen av Haukeland Universitetssykehus nye landingsdekk for helikoptre.

Det var mange stolte og glade fjes å se på taket av 3. etasje på Haukeland i dag. Etter 24 års kamp for landingsplassen kan endelig helikoptrene lande på selve sykehuset. Det ble markert på behørig vis.

— Når vi har ventet på å tre inn i den moderne verden i 24 år, tar vi den helt ut, sier Drevland.

Hun har sine ord i behold. Sykehusets egne slagere i Haukeland bataljon lot trommestikkene virvle, huskorpset Haukeblæsen dro til med James Bond-klassikeren Goldfinger og tangodans på dekk. Det hele ble kronet med en helikopterlanding til stor applaus.

Sparer tid og liv

Med det nye landingsdekket spares pasienter og behandlere fra landing på den gamle landingsplassen på Grønneviksøren, omlasting til ambulanse og deretter transport opp til sykehuset. Totalt er tidstapet målt mot en landingsplass på selve sykehuset anslått til 10–15 minutter.

Spart tid blir fort sparte liv når det handler om akuttmedisin.

— Dette gjelder særlig pasienter med hjerteinfarkt, slag, traume- og intensivpasienter, sier Guttorm Brattebø, avdelingsoverlege ved Akuttmedisinsk seksjon ved Haukeland Universitetssykehus.

Nå vil pasientene bli fraktet rett fra helikopterdekket og inn i en heis. Derfra kan man raskt nå både akuttmottaket og operasjonsstuene.

Brattebø har stått sentralt i den over 20 år lange kampen for landingsplassen som nå er kronet med hell. Helikopterdekket er på over 33 meter i diameter og er bygget som en hylle ut fra sykehusets tredje etasje. Den står på selvstendig fundament og er både stor og kraftig nok til å ta imot både Seaking-maskiner og redningshelikoptre fra Nordsjøen, såkalt Sars-maskiner.

Håper på lite bruk

Selv med ny landingsplass på plass, vil den gamle på Grønneviksøren fortsatt bli benyttet. Kun de mest akutte tilfellene vil landes på selve sykehuset. Konsesjon er gitt for 200 landinger årlig. Ikke alle dager vil vær og vind tillate at landingsplassen blir brukt.

— Dette er en stor dag, men vi får håpe den blir brukt minst mulig, sier Brattebø.

Det vil bety at færre trenger akutt hjelp. Det spørs om det blir med håpet. klokken 12.07, mindre enn 20 minutter etter at den offisielle åpningsseremonien var over, landet første helikopter på den nye plassen. En kritisk skadet kvinne, fløyet inn fra Stavanger.