Denne beskjeden fikk moren, Wenche Sætrevik, direkte fra sykehusledelsen seint mandag kveld.

Dermed er det også klart at den kreftsyke jenten ikke vil bli medisinert for soppinfeksjonen hun har fått.

Fortvilet

– Foreldrene er svært fortvilet og skuffet over at det ikke lar seg gjøre få en uavhengig faglig vurdering her i Norge, sier foreldrenes advokat Siren Preto.

Hun opplyser at barnets tilstand er svært alvorlig. Jenten sliter med angst og har pusteproblemer.

– Sykehuset har opplyst at de har kontaktet et amerikanske sykehus. Men dette sykehuset har foreldrene allerede hatt kontakt med for en uke siden. De fikk samme beskjed som sykehuset har fått om at de ikke kan hjelpe med råd, sier Preto.

Hun opplsyer at foreldrene har rettet en henstilling til sykehuset om å kontakte navngitt amerikansk ekspert.

– Det har sykehuset avslått., sier Preto

Har konsultert alle

Fungerende informasjonssjef Therese Trandem bekrefter Bergens Tidende at Haukeland har tatt kontakt med et anerkjent amerikansk onkologisk miljø.

– Dette miljøet har trukket de samme konklusjoner som våre leger har gjort. Hun opplyser at Haukeland nå vurderer det slik at det ikke finnes noen andre kompetente miljøer sykehuset kan kontakte.

Trandem presiserer også at Haukeland gjennom hele behandlingsforløpet har konsultert nordiske eksperter som tilhører et av verdens mest anerkjente kreftbehandlingsmiljøer.

– Disse miljøene har underveis trukket de samme konklusjonene som våre leger. Vi vil fortsette å gi pasienten den behandlingen som vi mener er medisinsk best og også mest etisk riktig for barnet.

Trandem opplyser at sykehuseier, Helse Vest, vil bli orientert om beslutningen i ettermiddag.

– Foreldrene er også blitt orientert om beslutningen sier hun.

Dolmen, Siv
PRIVAT