Det viser Helsetilsynets sluttrapport om Kristina-saken, som var ferdig i går.

Lettet og glad

— Jeg er lettet og glad over at Helsetilsynet nå har slått fast at vi ga pasienten den beste medisinske behandling vi var i stand til å gi, sier administrerende direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland.

Han legger vekt på at hele behandlingsforløpet nå er gjennomgått i detalj av to medisinske eksperter.

— De konkluderer med at det medisinske tilbudet vi ga, var svært godt. Nå kan vi endelig sette punktum og legge denne vanskelige og kompliserte saken bak oss. Det er en lettelse for alle som har vært involvert, sier Kvinnsland.

Fikk kritikk

I den første granskningsrapporten, som ble lagt frem i november 2006, fikk sykehusledelsen og legene knallhard kritikk på flere punkter for sin opptreden overfor Kristinas far, Oddmund Hjartåker.

Den andre og siste rapporten, som setter sluttstrek i saken, tar for seg den medisinskfaglige siden av saken og har vurdert om fireåringen fikk forsvarlig helsehjelp mens hun lå på sykehuset. Konklusjonen er klar: Statens helsetilsyn finner at det samlet sett ikke er noe å utsette på den behandlingen Kristina Hjartåker fikk på Haukeland.

Utenlandske eksperter

Helsetilsynet har fått to sakkyndige utenlandske eksperter til å vurdere den medisinske behandlingen, overlege Krister Nilsson fra Sverige og dr. med Marianne Juhler fra Danmark. Begge har stor erfaring med intensivbehandling av barn.

De sakkyndige er enige om det allerede tidlig etter at Kristina ble skadet i Hatlestad-raset var det dokumentert at det forelå en alvorlig og uopprettelig hjerneskade som ville gjøre det umulig for pasienten å kommunisere med omverdenen. Selv om det kunne være usikkerhet om hvorvidt pasienten ville gjenvinne evnen til å puste selv, finner Helsetilsynet at det var fullt grunnlag for beslutningen om å avslutte behandlingen.

Vanskelige avgjørelser

— Avgjørelsen om å avslutte livsforlengende behandling hører med til de vanskeligste beslutningene helsepersonell står overfor, påpeker Helsetilsynet. Særlig vanskelig er slike beslutninger ved behandling av barn. Før beslutningen kan tas må dette drøftes tverrfaglig og med pårørende. Men det vil alltid være behandlende leger som tar den endelige beslutning, heter det i rapporten. Skriftlige retningslinjer for hvordan man skal handle i slike situasjoner, foreligger ikke i Norge. Det er imidlertid enighet om at det er etisk forsvarlig å avslutte behandlingen dersom pasienten er dypt bevisstløs og prognosen sier at tilstanden er irreversibel og uten utsikt til bedring, sår Helsetilsynet fast.

Det var i følge de sakkyndiges rapport dette som var tilfellet med Kristina. Statens helsetilsyn vurderer det slik at Haukeland Universitetssykehus fulgte god praksis og behandling av pasienten, og konkluderer med at Kristina Hjartåker fikk forsvarlig behandling.

Ikke overraskende

Kristinas far, Oddmund Hjartåker, er orientert om innholdet i Helsetilsynets rapport, men oppholder seg i utlandet og var ikke tilgjengelig for kommentar i går. Hans advokat, Lars Tor Onarheim, sier at konklusjonen i rapporten ikke er overraskende, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.