Ombudet skal ta i mot meldinger fra ansatte om kritikkverdige forhold.

Nå er jakten i gang på personen som kan fylle den nyopprettede stillingen. To representanter for arbeidsgiverne og to fra arbeidstakerne har fått i oppdrag å finne egnete kandidater. Det nye ombudet må ha god kjennskap til Helse Bergen og ha nødvendig tillit i organisasjonen. Alle de 9000 ansatte i foretaket kan komme med forslag på kandidater. Ombudet kan være på plass ved årsskiftet.

Hovedverneombud i Helse Bergen, Leif Johnsen, synes det er flott at helseforetaket nå får sitt eget ombud for varslere.

— Dette ser jeg veldig positivt på. Det handler om å skape en kultur for åpenhet. Ved å opprette et slikt ombud sendes det et tydelig signal om at en ønsker at ansatte skal varsle om kritikkverdige forhold, sier Johnsen.

Les mer om ordningen i BTs papirutgave onsdag.