— Dette er et godt tilbud for pasienter som trenger å komme raskt til livreddende behandling. Dette gir økt sikkerhet og raskere behandling for pasientene, ikke minst for dem som kommer fra våre omegnkommuner. Det uttaler prosjektleder og avdelingssjef ved Prosjektkontoret Geir Pedersen i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen er lokaliseringen vurdert ut fra blant annet hensynet til pasienter, organisasjonsmessige og operative forhold ved sykehuset, flyoperative forhold og støybelastning. Plassen er planlagt for å brukes hele døgnet. Sykehuset regner med at landingsplassen skal betjene 400 flybevegelser per år.

— Når den nye helikopterlandingsplassen står ferdig avhenger av finansiering. Dette er et prioriteringsspørsmål, mener viseadministrerende direktør Anne Sissel Faugstad.

— Vi er glad for at akkurat denne gruppen av pasienter kan komme raskere til behandling. Dette har vi jobbet med i flere år og nå er det endelig bestemt, sier Faugstad.