— Dette er en svært god nyhet, sier Frps Laila Reiertsen, som sammen med andre politikere fra opposisjonen har jobbet for å få ut penger til starten av senteret.

Det er to år siden Helse- og omsorgsdepartementet ba Helse Bergen opprette et regionalt, tverrfaglig allergisenter, knyttet til Yrkesmedisinsk avdeling. Men det kom ingen penger med brevet. Både fagfolk, økonomer og til slutt politikere har presset på. Nå løsner det. Til styremøtet i Helse Vest den 22. juni anbefaler administrasjonen å bevilge det nødvendige beløpet for å komme i gang. Og det er ikke mye: I første rekke en leder i halv stilling, og litt driftsmidler: 750 000 kroner.

Ingen i det helsebyråkratiske systemet kan forklare BT hvorfor det har tatt så lang tid å skaffe til veie så lite penger. Men nå kommer de:

— Ja, jeg kan bekrefte at vi innstiller til styret å bevilge disse midlene, sier plansjef Hans Stenby ved Helse Vest RHF.

Første steg

— Dette var svært gode nyheter, sier overlege Aud Berstad ved YMA, når BT forteller at pengene er på vei.

Berstad har, sammen med kollega Erik Florvåg, vært pådriver for å få i gang det tverrfaglige allergisenteret, etter at departementet ba om det.

— Jeg håper jo dette bare er starten, for det er behov for mer ressurser enn bare en halv lederstilling, som vi begynner med. Men det er uansett viktig å komme i gang.

- Hva skal dere drive med?

— I første rekke informasjon og opplysning om allergier og allergisykdommer til helsepersonell, særlig leger, både i primærhelsetjeneste og blant spesialistene. Dette vi nå gjør er helt i tråd med den samhandlingsreformen som nettopp har trådt i kraft

Økende problem

Bakgrunnen for etableringen av det regionale allergisenteret er den stadige økningen i allergisykdommer her i landet, særlig blant barn.

I 2008 ble det utarbeidet en «Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergi sykdommerË. Hovedmålet for planen er å stanse økningen, og gradvis redusere forekomsten av astma og allergi, særlig hos barn under 12 år.