— Det var riktig å utføre keisersnitt. Vi beklager sterkt at det ikke ble gjort tidligere. Det er mulig at barnet da ikke hadde vært dårlig, sier konstituert klinikkoverlege Heidi Thornhill.

Hun har i flere ganger beklaget overfor familien det som skjedde. Hun beklager også at paret ikke følte seg ivaretatt etter fødselen. Saken har også gått sterkt inn på personalet på Kvinneklinikken.

Menneskelig svikt

Klinikkoverlegen vil ikke si når riktig tidspunkt for keisersnitt ville ha vært.

— Her har det vært en faglig feilvurdering. Legene har feiltolket signalene fra hjerterytmen til barnet. Det er veldig beklagelig, sier hun.

Fra journalen går det tydelig frem at jordmødrene var svært bekymret for barnet, blant annet fordi signalene fra hjerterytmen var dårlige, og fordi det ikke lyktes å måle oksygeninnholdet i barnets blod. De argumenterte for keisersnitt over to timer før det ble utført.

— Denne uenigheten var veldig tydelig, og det er uvanlig. Det er viktig at vi er lydhøre overfor bekymringer, og det er vi jo normalt, sier Thornhill.

- Var usikker

Til stede på fødestuen var en assistentlege og en spesialist. I tillegg konfererte spesialisten med en overlege som hadde bakvakt. Disse to tok avgjørelsen om tidspunktet for keisersnittet.

— Er det vanlig at bakvakten ikke er til stede?

— Fødselslegene er alltid til stede ved kompliserte fødsler, enten på fødestuen eller i avdelingen.

— Men denne bakvakten var ikke det. Gjorde det en forskjell?

— Det er en av de tingene vi nå ser på. Men det var allerede en spesialist inne på fødestuen. Denne kunne på egen hånd ha bestemt keisersnitt, uten å konferere med sin bakvakt, men vedkommende var usikker, sier Thornhill.

Ingen personlige konsekvenser

Saken får ikke personlige konsekvenser for de involverte legene.

— Legen har lært seg den hardeste leksen i sitt liv. Vi er en lærende organisasjon, og benytter alle vanskelige situasjoner til å bli bedre. I fødselshjelpen er fallhøyden for jordmor og lege svært stor, ikke i noen andre medisinske fag er det tilsvarende forskjeller mellom et godt og et dårlig resultat, sier Thornhill.

— Var legene redde for å slå keisersnittalarm?

— Nei, det var de ikke. Legene er redde for å få et dårlig barn, og for å gjøre feil som fører til dårlige barn. Vi gjør like mange akutte keisersnitt som andre sykehus, sier hun.

Helsetilsynet behandler nå saken, som både ekteparet og KK har meldt inn. Thornhill sier at KK er glad for den eksterne granskingen av saken.