Uanmeldte tilsyn har avslørt dårlige rutiner for evakuering av pasientene.

I slutten av februar gjennomførte Bergen brannvesen tre uanmeldte tilsyn på Haukeland. Brannvesenet noterte til sammen tolv avvik på tre forskjellige avdelinger, og påpekte blant annet at det ikke kunne framlegges evakueringsplaner for avdelingene.

Brannvernopplæringen ved sykehuset har heller ikke rutiner knyttet til korridorpasienter, mener brannvesenet.

Hjerteavdelingen er en av de avdelingene som får kritikk. Brannvesenet skriver blant annet:

«Det er ikke gjennomført øvelser som står i forhold til risikoen i avdelingen, spesielt i forhold til evakuering. I lokaler hvor det er fare for tap av mange menneskeliv ved en brann, må det gjennomføres øvelser».

Avdelingsdirektør ved Hjerteavdelingen, Jan Erik Nordrehaug, sier de ansatte er påpasselige med hvor de plasserer korridorpasienter med tanke på brannsikkerhet.

— Men vi skal selvsagt ta en gjennomgang av brannvernarbeidet i avdelingen, slik at vi får den skriftlige dokumentasjonen som brannvesenet krever, sier Nordrehaug på Helse Bergens nettsider.

Helge Sunde