• Ja, det er beklagelig at brystkreftpasienter må vente utover fastsatt og forventet tid på etterkontroll, sier Turid Aas, overlege ved endokrimkirgurgisk seksjon i Helse Bergen.

Hun kjenner Ingebrigtsens tilfelle godt.

Hun tilbakeviser at årsaken til den forlengete ventetiden er at sykehuset ikke har midler til å la legene jobbe overtid.

— Vi har de siste månedene hatt svært stor pågang av nye brystkreftpasienter som har måttet foreta operasjon. Dette har ført at vi ikke har maktet å gjennomføre etterkontrollprogrammet slik vi har planlagt. Det beklager jeg sterkt.

Aas forklarer at alle har fått gjennomført røntgenundersøkelse og blodprøver til fastsatt tid.

— Oppdager vi at noe er galt ved disse kontrollene, blir pasientene undersøkt av lege straks, og om nødvendig behandlet så raskt som mulig.

Men Aas forstår likevel pasientene blir bekymret når de ikke får gjennomført kontroll slik de var forespeilet.

Hun anbefaler at pasienter som føler seg urolige fordi ventetiden blir lang, kontakter sin fastlege, slik at de kan få foretatt en foreløpig undersøkelse.