I gårsdagens Bergens Tidende leverte fylkesrådmann Paul M. Nilsen svært krass kritikk mot økonomistyringen i Helse Bergen. Sykehusdirektøren slår tilbake.

Normal lønnsøkning

— Paul Nilsen har gått lite inn i fakta, det gjelder både resultater, økonomistyring og utvikling i lønnskostnader. Om han har tatt enkelte løsrevne tall og ikke sjekket de nærmere, det vet jeg ikke, men resultatet blir i hvert fall feil.

Bogsnes avviser at lønnsutviklingen i foretaket er ute av kontroll.

— Ser vi vekk fra legene, har lønnsutviklingen hos oss i 2003 vært den samme som for samfunnet for øvrig, rundt 4,5 prosent. Men legene fikk for årene 2002 og 2003 mer enn vi likte, totalt over 10 prosent. Det skyldtes i stor grad sentrale forhandlinger.

Bogsnes sier Helse Bergen også har opplevd produktivitetsvekst.

— Antall ansatte har økt med 4,6 prosent, mens produksjonen har økt med 5,5 prosent.

— Selv med en lønnsøkning på fem prosent har produktiviteten økt?

— Ja.

Sykehusdirektøren sier hun har innført kontrollsystemer som gjør at styringen over kostnadene er god.

Region Vest bør få mer

— Jeg har kontroll og lederne mine har det. Vi har laget skriftlige kontrakter med lederne hvor også økonomi følges opp. Vi følger opp med månedlige kontroller over utviklingen. Og i fjor endte vi opp med et resultat som avviker fra budsjettmålet med 36 millioner kroner. Det er lite med et driftsbudsjett på 4,6 milliarder kroner.

Det hører med til historien at underskuddet det året lå på rundt 250 millioner kroner.

— Helse Bergen budsjetterer med et underskudd på 340 millioner kroner i 2004. Hvordan kan du da si at du har kontroll?

— Før vi satte opp budsjettet i 2004 gikk alle avdelingsledere gjennom sine avdelinger og så hva de kunne kutte på. Dette holdt vi opp blant annet mot hva vi har plikt til å utføre, demografisk utvikling og utvikling av sykelighet.