I over tre dager har Hauge (34) sittet taus i Bergen tingrett og hørt sine egne og Helse Bergens advokater argumentere overfor tingrettsdommer Vigdis Bygstad.

De to partene har vidt forskjellige syn på bråket ved sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus og Øyvind Hauges rolle i saken. Hauge mener han er en varsler, mens Helse Bergen mener han var en del av en liten gruppering som ble opplevd som «en støykilde».

I formiddag inntar Hauge selv vitneboksen. Han ser frem til å få gitt sin versjon av saken overfor Tingretten.

Detaljnivået i de to partenes innledningsforedrag har vært betydelig — det har handlet om datoer, påstander, enkelthendelser, sitater, medieoppslag og tolkning av lovtekster.

Hauges advokat, Nils Kristian Lie, mener vitnemålet blir en sjanse til å få frem helheten i hva hans klient har gjennomgått.

— Dette er Øyvind Hauges mulighet til å fortelle hva han har opplevd, i sammenheng, sier Lie.

MISTET JOBBEN: Øyvind Hauge mener han varslet mediene om kritikkverdige forhold ved Sandviken sykehus.
Erlend Langeland Haugen