— Vi vil etter hvert sette opp stålcontainere ved rasstedet, slik at det skal bli tryggere for fotgjengere å ta seg frem. I mellomtiden er veien ikke åpen for fotgjengere, sier samferdselsdirektør Ove Foldnes i en pressemelding fra Bergen kommune.

Det er nå satt opp midlertidig plankestengsel og steinspranggjerde. Det gjenstår å renske ned en del løse steiner, blokker, trær m.m. i skredbanen, samt å sikre et par blokker med bolter før veien kan åpnes for fri ferdsel for biltrafikk.

"En befaring i dag viste at terrenget etter flere dager med oppholdssvær og vind har tørket vesentlig opp, slik at det renner lite vann langs fjellskjæringen og i skredbanen. Dette gjør at totalstabiliteten for jordskred i området er vesentlig forbedret, og det er derfor ikke nødvendig å vurdere å stenge veien før det eventuelt skulle regne mer enn anslagsvis 50 mm/døgn," heter det i pressemeldingen.