— Dette er svært beklagelig. Men når ikke alle går med på vårt pristilbud, må saken opp til en helt ny vurdering, sier byrådsleder Monica Mæland.

Etter den tragiske rasulykken for fem måneder siden tilbød Bergen kommune beboerne som er berørt av Hatlestad Terrasse å kjøpe disse eiendommene. Et absolutt kriterium for at en avtale kunne inngås var at alle må godta tilbudet.

Majoriteten av beboerne har allerede takket ja og ønsker uansett ikke å flytte tilbake til Hatlestad Terrasse, men to-tre av huseierne synes prisen er for lav. Disse har takket nei, og vil heller flytte tilbake. I går var noen av dem i møte med byrådslederen, uten at man kom frem til noen løsning.

Slik situasjonen er nå, er det ifølge Monica Mæland ikke mulig å få til en avtale med alle de 16 husstandene. Det betyr at saken må opp på nytt i byrådet.

— Ønsket var en hurtig og minnelig ordning for beboerne. Går ikke det, må vi se på alle alternativene på nytt, sier byrådslederen.

De som alt har takket ja til tilbudet, må også vente. Og den nye prosessen kan ta lang tid.

Erstatningen/kjøpesummen i forhold til hver enkelt bolig er fastsatt av to takstmenn, én oppnevnt av kommunen og én oppnevnt at beboerne. Kommunen tilbyr snittet av de to takstene, og summene er satt til mellom 2,2 og 2,6 millioner kroner.

Fire av de 16 husene ble direkte rammet og ødelagt av raset. Disse får et rent forsikringsoppgjør, men for å få ut forsikringspengene i fullt monn, må de bygge nye hus.