• For oss og mange andre er dette et slag i ansiktet, sier Terje Middelthon, huseier på Hatlestad. To av 16 har avvist kommunens tilbud om innløsning.

Dermed er rasrammede familiene kastet ut i ny usikkerhet.

— Dette begynner å røyne på. For noen går situasjonen på helsen løs, sier Middelthon.

Byrådsleder Monica Mæland sier til Bergens Tidende at løsningen kan ligge et år frem i tid, dersom kommunen nå må gå veien om ny reguleringsplan og ekspropriasjon av eiendommene.

- Begynne på nytt

— Vi var opptatt av å få til en rask løsning. En frivillig avtale, med tilslutning fra samtlige, var en mulighet til det. Nå må vi begynne på helt på nytt igjen, sier Mæland til Bergens Tidende.

Byrådslederen regner med å innkalle beboerne til et nytt møte og orientere om situasjonen som er oppstått.

— Ser du hvordan dette kan løses?

— Nei, jeg vil be om å få en sak til byrådet som skisserer ulike løsninger. En mulighet er å utarbeide en reguleringsplan der vi flytter veien. På basis av denne kan vi så gå til ekspropriasjon av eiendommer. Men dette er tidkrevende. Bare det formelle rundt reguleringsplanen tar minst et halvt år, sier Mæland.

I de fem månedene som er gått siden raset gikk i september, har Middelthon-familien bodd seks mennesker i en liten leieleilighet. Andre er henvist til å leie boliger i andre bydeler og kjøre lange avstander for å bringe og hente barn på skole og i barnehage.

- Mellom barken og veden

Middelthon hadde håpet ventetiden var slutt. Hans eget hus er erklært totalt ødelagt og familien får derfor et forsikringsoppgjør. Likevel er han avhengig av pakkeløsningen, fordi kommunen da ville innløst tomten. Nå vet han ikke om huset må gjenoppbygges der det sto eller om han kan bruke forsikringsutbetalingen til å bygge et annet sted.

— Jeg havner mellom barken og veden, sier han.

Beboerne imellom har diskutert den havarerte avtalen:

— Mange reagerer veldig sterkt, både mot dem som lager problemer for oss og mot kommunen som har brukt veldig lang tid på dette. Det kan nesten virke som at kommunen har trenert saken for å få folk til å mørne. Det biter tydeligvis ikke på alle.

- Vil mekle

Gunnlaug Steine, tidligere beboer i nummer 42, mener kommunen må invitere de som har takket nei til et forhandlingsmøte:

— Forhandlinger har vi ikke hatt. Vi har bare mottatt et brev med et tilbud og en frist. Jeg skal gjerne stille som forhandler for å minne partene om hva de nå risikerer. Jeg håper ikke døren er endelig lukket, lyder henne oppfordring.