Bergen kommune har nå fått fullmakt til å kjøpe 15 av 16 av boligene i det rasutsatte området.

— Byrådet har fattet vedtak om rassikring av skråningen og salg av 15 av de 16 boligene, bekrefter kommunikasjonsdirektør i Bergen kommune, Robert Rastad.

— Det betyr at vi ikke har kommet i havn med en minnelig ordning med alle 16. Vi har fått fullmakt av byrådet til kjøpe ut de 15 vi har avtale med. Det arbeidet iverksettes umiddelbart.

En av beboerne har fortsatt ikke akseptert kommunens tilbud. Det var i går kontakt mellom kommunen og vedkommendes advokat.

— Vi oppfattet det slik at vedkommende fortsatt ikke er interessert. I utgangspunktet er vi ferdig med saken. Byrådsvedtaket er fattet. Nå går vi videre, sier Rastad.

Det betyr i praksis at beboeren som ikke har inngått avtale med kommunen, får ordinært forsikringsoppgjør for skadene på huset sitt i Hatlestad terrasse. Han vil dermed stå som eier av boligen også i fortsettelsen.

— Jeg ønsker ikke å kommentere saken, sier beboeren til Bergens Tidende,

Etter at de 15 andre huseierne i Hatlestad terrasse er kjøpt ut, starter det videre arbeidet. Kommunen vurderer å legge ut rassikring av skråningen, veiarbeid, gjenreising av hus og salg av eiendommene på anbud som en totalpakke.

— Vi må i gang med detaljplanleggingen med en gang. Dette er jo et annet alternativ enn det vi har planlagt de siste månedene, sier Robert Rastad.