Politiet i Bergen slo i sommer alarm om økningen i volden i sentrum. De ønsket da en rekke radikale tiltak for å stoppe voldsutviklingen. Ifølge politiet får slåsskamper sjelden utvikle seg inne på utesteder. I stedet støter bråkmakerne sammen mens de står i kø for å få taxi eller nattmat. Dermed foreslo politiet en rekke radikale tiltak, som å begrense åpningstidene ved utestedene, færre nattåpne kiosker i sentrum, og flytting av buss— og drosjeholdeplasser.

I går møttes politi, buss- og drosjenæringen, reiselivssjef, skjenkestedene, 7-Eleven kioskene og kommunens folk for å diskutere hvordan man skal få mindre vold og boss i sentrum. Henning Warloe karakteriserer møtet som «sunt», med en grundig gjennomgang av situasjonen.

Etter møtet lister han opp følgende konkrete tiltak:

  • Bystyret skal ta stilling til videoovervåkning av sentrum i neste møte.
  • Det skal komme bedre belysning i enkelte områder.
  • Man ønsker sener nattbusser fra byen for å avhjelpe drosjekøene.
  • Drosjenæringen skal få flere biler inn til byen når trykket er størst, og flytte noen holdeplasser.
  • Kommunen får en partneravtale med 7-Eleven, som gir kioskene større ansvar for å rydde utenfor egne butikker.

— Politiet ønsket tidligere lukketider ved skjenkestedene. Ble dette drøftet?

— Jeg mener problemet er mer sammensatt, sier Warloe, og peker på at skjenkebevillingene er gitt for lengre perioder. Han ser likevel ikke bort fra mindre tiltak i forhold til skjenkesteder i de mest belastede områdene.

— Det kan gjøres små justeringer slik vi gjorde i forhold til Torget Music Pub, sier Warloe.

Han understreker at man ønsker tiltak som kan settes i verk raskt, og helst før julebordsesongen.

HANDLER NÅ: Byrådsleder Henning Warloe