RAGNHILD HOV

Det var da katastrofealarmen gikk i forbindelse med solarium-brannen i Øvregaten i august at Torrissens operasjon ble utsatt. Sykehuset unnlot å innkalle ekstravakter, og derfor måtte Torjussen vente.

— Det kan se ut som det ble gjort en medisinsk feilvurdering da det ordinære operasjonsprogrammet ble avbrutt og ekstravakter ikke innkalt, innrømmer August Bakke. Han er klinikksjef ved kirurgisk klinikk og ansvarlig for feilvurderingen som ble gjort onsdag formiddag 4. august.

— Kunne dere ha reddet pasienten om han var blitt operert på formiddagen?

— Det kan vi aldri vite. Det vil alltid være en ikke ubetydelig risiko for komplikasjoner ved den type inngrep vi måtte gjøre. Uansett er det ingen tvil om at han måtte vente for lenge på operasjon. For pasienten ble utfallet tragisk. Det er beklagelig, sier Bakke.

Trodde alt var normalt

Torrissens samboer, Ragna Hjelle kan fremdeles ikke helt forstå at Jonas aldri kommer tilbake.

— Ingen av oss som sto Jonas nær kunne forestille oss at livet hans skulle få en så tragisk utgang da han ble innlagt på sykehuset mandag 2. august, forteller hun.

Tiden etter dødsfallet har vært svært vanskelige for Ragna Hjelle. Og det er en påkjenning for henne og snakke om det som skjedde forut for dødsfallet. Støttet til dagboksnotater kan hun likevel gjengi detaljer av hva som skjedde dagene etter hennes samboer ble innlagt på sykehuset.

En kreftsvulst som hadde utviklet seg på et gammelt operasjonssår, skulle opereres bort tirsdag den 3. august. Alle regnet med at Torrissen ville være hjemme igjen innen en uke eller to etter operasjonen.

Alt syntes å være normalt da Torrissen våknet etter operasjonen.

— Jeg snakket med han første gang morgenen etter operasjonen. Da var han kvikk i stemmen og tilsynelatende i god form. Han fortalte at han hadde «vært på gulvet» etter instruks fra fysioterapeuten. Han ville dessuten gjerne ha besøk av oss i familien på ettermiddagen, forteller Ragna Hjelle.

Hadde sterke smerter

Et par timer etter ringte hun selv til samboeren for å høre hvordan det gikk.

Fremdeles hørtes han ut til å være i god form. Men det passet likevel ikke med besøk fordi han måtte opereres på nytt. «Det er reklamasjon», forklarte han.

Ragna Hjelle ble naturlig nok bekymret og ringte avdelingen opp igjen for om mulig å få beskjed om hva som var årsaken til at samboeren hennes måtte legges på operasjonsbordet en gang til.

— Fra en sykepleier fikk jeg vite at «de hadde glemt noe». Senere ringte jeg igjen og igjen hele dagen med korte mellomrom. Hver eneste gang fikk jeg vite at det ikke var noe nytt om operasjonen, sier hun og fortsetter;

— 18.45 ringte jeg sykepleieren igjen. Hun sa at han fremdeles ikke var operert, men at jeg kunne snakke med Jonas selv.

— Da jeg fikk han i telefonen, hørte jeg straks han var blitt mye dårligere. Han snøvlet og klaget over sterke smerter overalt i kroppen. Stemmen hans var svært svak og han kunne omtrent ikke snakke. Faktisk var det aller siste gang jeg snakket med Jonas, forteller hun.

Først flere dager etterpå fikk hun vite at operasjonen først var utført klokken 22.30.

Da var det ifølge Hjelles dagboknotater gått 14 timer siden ny operasjon ble bestemt

«Legen beordret»

  • Da jeg kom til sykehuset klokken 01.00, skjønte jeg med en gang at noe var alvorlig galt. Jonas, var allerede lagt på intensivavdelingen og jeg fikk beskjed om at personalet gjorde alt de kunne for å redde livet hans.

Samboeren hennes døde på 21. august, 18 dager etter han ble operert første gang. Jonas Torrissen kom aldri til bevissthet igjen.

Fortvilelsen og sorgen over tapet av samboeren sitter utenpå huden på Ragna Hjelle. Gang på gang etter den fatale onsdagen da Torrissen ble liggende time etter time og vente på nye operasjon med stadig større og større smerter, har hun spurt seg selv om det er noe hun kunne gjort annerledes som kunne ført til at han hadde sluppet raskere til.

— Vi kan ikke glemme de lidelsene han måtte gjennomgå før han døde. Det føles så meningsløst og unødvendig.

Ifølge Hjelle beordret legen som oppdaget lekkasjen flere ganger at det ble tatt en ny operasjon øyeblikkelig.

— Flere ganger har både denne legen og andre understreket at saken vil få etterspill, sier hun.

Ragna Hjelle har søkt Norsk Pasientskadeerstatning om erstatning.

— Ingen erstatning kan gi oss Jonas tilbake. Men jeg håper at denne saken kan bidra at sykehusrutinene blir forbedret slik at ikke andre får like tragiske saker i fremtiden.

I SORG: Det har gått snart fire måneder siden Ragna Hjelle mistet sin samboer- Fremdeles kan jeg ikke begripe at han er borte, sier hun.<p/>FOTO. JAN M. LILLEBØ