I dag samles representanter for politiet og norsk skolevesen til et hastemøte.

— Bakgrunnen for møtet er hendelsene på Askøy og i Finland, sier kommunikasjonsdirektør Egil Knudsen i Kunnskapsdepartementet.

Representanter fra Justisdepartementet, Politidirektoratet, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet vil delta på møtet.

— Ulike tiltak skal drøftes. Jeg vil tro det både handler om å se på hvordan dette kan forebygges, og hva vi kan gjøre når dette inntreffer, sier Knudsen.

Kripos kobles inn

I går sendte Politidirektoratet ut en melding til alle politidistrikt, der de ba om at trusler mot skoler, elever og lærere prioriteres, og at Kripos skal kobles inn i alle slike saker.

— Generelt har vi ikke noe særskilt ansvar i forhold til overvåking av internett, men vi har kompetanse på endel datatekniske felt som lokalt politi ikke har. Da yter vi bistand etter anmodning i konkrete saker, sier informasjonssjef Audun Øvrebø i Kripos.

I dag er det de enkelte politidistriktene som har ansvaret for å oppdage og forebygge kriminalitet, også på internett.

Politiinspektør Erling Børstad i Politidirektoratet tror ikke overvåking av nettsteder som YouTube er den beste bruken av ressurser.

— Det vi har satset på, er et tett samarbeid og god informasjonsflyt mellom skoler og politiet. Det er antakelig mye viktigere enn internettovervåking, sier Børstad.

Identifikasjon vanskelig

Visepolitimester i Hordaland politidistrikt, John Reidar Nilsen, tror ikke økt overvåking av internett er rett vei å gå.

— Det er mange samfunnsaktører som er nærmere enn politiet til å fange opp personer som kan tenkes å utføre slike handlinger, sier Nilsen.

Selv om videosnutter med trusler er blitt lagt ut på nettet før skoler er blitt angrepet, viser Nilsen til at det likevel kan være svært krevende å identifisere opphavsmannen.

— Disse videoene skal bli funnet etter at den tragiske handlingen har skjedd. Selv om gjerningsmennene går ut i det offentlige rom, gjør de det på en slik måte at de ikke skal bli identifisert tidsnok til at noen kan stanse dem, sier Nilsen.