Med kun få timer igjen til bystyret samles klokken 1600 i Gamle rådhus, møttes H og Frp på rådhuset. Målet var å komme til enighet om noen endringer i forslaget til bybanetrasé som kan få bred støtte i bystyret.

Slik situasjonen er nå, kan nemlig et fåtall av bystyrerepresentanter kuppe hele avstemningen (se forklaring i faktaboksen).

Ingen flertall

Dersom bare to politikere fra byrådspartiene KrF, H og Frp, bestemmer seg for å stemme mot forslaget som ble lagt frem i komité for byutvikling i forrige uke, som innebærer at Bybanen skal gå i tunnel ved Kjøttbasaren, kan vi ende opp med en situasjon hvor ingen traseer har flertall.

Etter det BT kjenner til kommer minst én av Høyres representanter til å stemme mot byrådets forslag. Denne personen kan vurdere å snu, dersom det kommer inn en setning i forslaget som «freder» Bryggen fra Bybanen for alltid.

Dette er noe av det H og Frp diskuterte. Ap vil kunne støtte en slik setning, mens for KrF vil det være som å få viftet en rød klut foran ansiktene sine.

Flere møter

Det pågikk hektisk møtevirksomhet på Rådhuset. Leder for Bergen Frp, Eiler Macody Lund, sa han skulle møte blant andre Høyres gruppeleder i bystyret, Dag Skansen.

Lund mener det er viktig å få avklart bybanetraseen i dag.

— Det er viktig at vi får en avgjørelse for Bybanen. Vi kan ikke holde bergenserne for gisler, slik vi har gjort til nå. Vi er seks måneder på overtid, og nå må vi sikre oss et flertall som holder seg over den nåværende bystyreperioden.

- Men forslaget som ligger i bordet har bare én stemmes overvekt i bystyret, dersom alle politikerne stemmer for det. Dette er vel ikke et bredt flertall?

— Det er mulig vi ikke får et bredt flertall, nei. I Frp jobber vi for dette. Vi hadde et bredt flertall etter avtalen med Ap, som 50 stemmer i bystyret sto bak, frem til KrF truet med å trekke seg fra byrådet.

Kan andre på

Lund sier han skal stemme for innstillingen fra komité for byutvikling, eventuelt en revidert innstilling.

- Hva kan den bestå av?

— Den kan ligge nærmere den avtalen vi hadde med Ap. Men dette er ikke avklart ennå.

Dag Skansen vil ikke bekrefte hvem han skal ha møter med i dag.

— Jeg jobber for å få på plass innstillingen i denne saken.

- Legger dere frem andre forslag?

— Vi jobber for å få på plass innstillingen.

- Kommer det endringer i den?

— Det kan jeg ikke svare på nå, svarer Skansen, og sier mye fremdeles er uavklart.

Vil ikke stemme

I bystyret i dag kommer Ap til å legge frem sitt forslag om å bygge tunnel fra Peter Motzfeldts gate ved Rådhuset. De vil også legge frem forslag om at det neste byggetrinnet til Bybanen skal gå nordover, og at Bryggen-traseen er uaktuell.

Aps gruppeleder Harald Schjelderup er negativ til å støtte Kjøttbasaren-traseen til byrådet, selv om den modifiseres.

— Ikke slik det ser ut nå. Avtalen vår med Høyre og Frp ble jo forkastet av Høyre selv.