Tiltalte ble også funnet skyldig i å ha solgt minst tre kilo hasj i Bergen, fra april 1998 til november 2000.

Aktor, statsadvokat Randi Gabrielsen, la ned påstand om to år og tre måneders fengsel for den 36-årige hasjlangeren, som har sittet i varetekt siden 5. november i fjor.

Bergen byrett fant grunn til å redusere straffen noe, og dømte 36-åringen til fengsel i to år. Under en razzia 5. november i fjor, beslagla politiet kvitteringer på 400.000 kroner som viste en storstilt pengetrafikk fra Bergen til Marokko. Retten fant det bevist at dette måtte være narkopenger.

Tiltalte erkjente i retten å ha kjøpt et stort parti med hasj, for å selge dette videre i Bergen.

36-åringen er ulovlig innvandrer i Norge. I retten kom det frem at han i over ti år har skjult seg for norske myndigheter. Etter endt soning vil mannen bli utvist fra Norge.