Seks menn, to av dem fra Bergen, står for tiden tiltalt for innførsel av 350 kilo hasj til vestlandshovedstaden. Ifølge tiltalen rakk banden å omsette 250 kilo før politiet slo til mot en overlevering i Oslo i april i fjor.

Fredag forklarte hovedetterforskeren i bergenspolitiet seg i detalj om hvordan politiet arbeidet med saken, fra de kom på sporet av banden i september 2011, til pågripelsene våren 2012.

Spante på hovedmann

I september 2011 hadde seksjon for organisert kriminalitet en annen person i kikkerten for omsetning av hasj.

Gjennom telefonavlytting fant etterforskerne ut at denne personen ble forsynt av den 34 år gamle Åsane-mannen som er ansett som en av to hovedmenn i saken som nå går for Bergen tingrett.

— Vi avlyttet [34-åringens navn]s telefon, og satte spaning på ham. Da fant vi fort ut at han kommuniserte med flere underselgere i Bergen. Men vi manglet informasjon om hvor han fikk stoffet fra, og hvem som fraktet det til Bergen, sa etterforskeren.

Hemmelig ransaking

Gjennombruddet kom da etterforskerne gjennomførte hemmelige ransakelser hjemme hos 34-åringen mens han var på skolen.

— Vi fant flere enkle Nokia-telefoner i leiligheten hans. Telefonene var alle opprettet med uriktige identiteter. Etter å ha satt telefonene under avlytting, fant vi ut at han brukte disse telefonene i kommunikasjonen med en kurer og med en person som hadde et engelsk telefonnummer.

Det engelske nummeret skulle vise seg å være disponert av 34-åringens norskpakistanske hasjkompanjong i London, mannen som poltiiet mener koordinerte innførslene av hasj fra Nord-Afrika til Norge.

- Var meget disiplinert

Hasjbanden var i de fleste tilfellene ikke særlig kommunikative i telefonen, forklarte etterforskeren.

— [34-åringens navn] var meget disiplinert. Da han snakket med underselgerne, avtalte han alltid at de skulle møtes over en kopp kaffe. Tonen var tilsynelatende tilforlatelig og hyggelig. I samtale med de tiltalte, ble det snakket i kode, sa etterforskeren, som ledet teamet med spanere som i det skjulte fulgte bergensbanden med argusøyne gjennom vinteren og våren 2012.

Gjennom avlytting av de involvertes telefoner, kunne etterforskerne vite når kureren gjennomførte sine turer over fjellet til Oslo, der han fikk hasj i bytte mot kontanter.

- Profesjonelle aktører

— Byttet de tiltalte telefoner ofte, spurte aktor, statsadvokat Rudolf Christoffersen.

— Ja, med jevne mellomrom. I november 2011 ble alle linjene dumpet samme dag. All trafikk forsvant fra samtlige telefoner vi avlyttet i saken på den tiden, sa politivitnet.

— Hva fortalte det deg, spurte Christoffersen videre.

— At vi hadde å gjøre med personer som visste hva de gjorde. At dette var snakk om meget profesjonelle aktører som alltid tenkte ett skritt frem.

Spaneren betegner møtet mellom de to hovedtiltalte 12. januar i fjor, på en av Londons finere hoteller, som det definitive gjennombruddet i saken.

- Et gullfunn

Etterforskere fra Scotland Yard avlyttet og filmet det halvannen time lange møtet mellom de to, der det blant annet diskuterte tidligere og fremtidige leveranser av hasj.

— Vi skjønte med en gang at dette var et gullfunn rent bevismessig. Etter møtet var det åpenbart at det på dette tidspunktet hadde skjedd to innførsler av hasj, sa etterforskningslederen.

Spaningen mot de tiltalte fortsatte for fullt etter møtet i januar. 1. april i fjor slo politiets beredskapstropp til på to forskjellige steder i Oslo. Da ble bergenskureren og en tysk lastebilsjåfør pågrepet.

Dagen etter ble 34-åringen tatt i Bergen. Hovedetterforskeren var tilstede under det første avhøret av ham.

— Da han fikk vite at han ville bli siktet etter straffelovens paragraf 162 tredje ledd ( grov narkotikaforbrytelse med meget betydelig kvantum, journ.anm ) ville han ikke la seg avhøre. Han ba om å få mer innsyn i hvilke beviser vi satt med.

Forhandlet med tiltalte

Først tre uker etter pågripelsen lettet 34-åringen på sløret, og la alle kortene på bordet. Hovedetterforskeren fortalte hvordan han noen dager tidligere nærmest forhandlet med hovedmannen for å få ham til å snakke.

— For oss var det helt essensielt at [34-åringen] var villig til å forklare seg. Han var hovedmannen i Bergen. Erfaring fra tidligere saker viser at dersom ikke hovedmannen forklarer seg, vil heller ikke de andre snakke. Etterforskningen hadde sannsynligvis fortsatt vært operativ dersom vi ikke fikk ham til å snakke, sa han.

Fristet med strafferabatt

Etterforskeren dro ut til Bergen fengsel for å møte hovedmannen. På møtet deltok også hans forsvarer, advokat Jørgen Riple.

— Hensikten var å realitetsorientere ham. Jeg fortalte at han uavhengig av egen medvirkning, ville bli dømt for de 100 kiloene med hasj vi beslagla i Oslo. Jeg gjorde det også klart at vi mente å kunne bevise ytterligere to større innførsler av hasj, og at en tilståelse vil gi betydelig strafferabatt dersom han kom på banen.

SPANINGSLEDER: Han ledet et spanerteam på 4-5 etterforskere som i åtte måneder fulgte med på rundt 100 møter mellom aktører i saken.
Christian Nicolaisen