- Hasj og marihuana brukes mer åpenlyst og det blir snakket mer om. Vi er redde for holdning­ene om at dette ikke er så farlig, sier Liv Flesland og Randi Vartdal Knoff.

De er spesialkonsulenter hos KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene.

De har siden 2002 overvåket rustrendene i Bergen. I går la de frem vårens Føre Var-rapport. Konklusjonen er at tilgjengeligheten og bruken av cannabis øker. Først og fremst gjelder dette hasj, men etter hvert er marihuana også blitt vanligere.

Blir ikke fyllesyke

Cannabis er billig å kjøpe. Blant mange er også holdningen at alkohol er mer skadelig enn cannabis. I tillegg peker flere unge på at en ikke blir fyllesyk av cannabis.

- Ett argument er at cannabis er et naturprodukt fra en grønn, organisk plante, sier Flesland.

Argumentene gjør ikke bekymringene mindre hos dem som følger rustrendene nøye.

- Vi vet ikke nok om langtidseffekten av cannabis. Men vi vet at det sitter mye lenger i kroppen enn alkohol. Dermed er det ikke sikkert at cannabis-stoffene er ute av kroppen før neste fest, sier Flesland.

Tar innpå alkohol

Fortsatt har alkohol en ledende rolle som rusmiddel, men cannabis tar innpå. Enda flere enn for ett år siden forteller at cannabis er rusmiddelet de bruker mest. Det er først og fremst blant ungdom i videregående skole og oppover at bruken øker.

- Før så vi dette først og fremst blant risikoungdom, men nå sprer dette seg til ungdom generelt, sier Flesland.

- Vi vet også at virkestoffene i cannabis i dag er sterkere enn for noen år siden, sier Knoff.

Ifølge Marit Sagen Grung i Utekontakten har også de merket en endret holdning til bruk av hasj de siste tre-fire årene.

- Flere land har legalisert cannabisbruk. Her i Norge har alle ungdomspartiene, bortsett fra KrF, legalisering på planen. Disse holdningene ser vi igjen også i resten av samfunnet. Vi ser med bekymring på at hasjbruk blir normalisert og ufarliggjort blant både ungdom og voksne, sier Grung.

Hasjavvenningskurs

I vår startet også Utekontakten et hasjavvenningskurs som heter «Ut av tåken». Det er nytt av året.

- Trenden i Norge og Norden er at misbruket av cannabis øker, mens den går ned i europeiske land som tidligere har hatt et høyt forbruk. Dette gjelder blant annet Spania, Frankrike og Italia, sier Flesland.

Også syntetiske cannabinoider øker. Det er kjemiske stoffer som er laget for å etterligne virkningen til organisk cannabis. Forskjellen er at ett gram cannabis kan holde til en dose, mens ett gram av syntetiske cannabinoider kan holde til titalls doser. Rusen beskrives også som mye mer uforutsigbar av dem som har prøvd stoffet.

Første beslag i Norge ble gjort i 2009. I fjor var det første år at dette ble tatt med i rapporten. Forskerne ser en tydelig økning.

- En del av disse stoffene tiltrakk seg andre ungdomsgrupper, fordi de var lovlige og tilgjengelige blant annet via nettet. Nå er omtrent alle disse stoffene ulovlige, sier Knoff.