I alt 11.000 bilister er undersøkt i perioden april 2005 til mars 2006 i et stort prosjekt som er gjennomført i et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, (fhi), Transportøkonomisk Institutt (TØI) og Utrykningspolitiet (UP). Undersøkelsen var frivillig, og bilistene som ble stanset, avga spyttprøver som ble undersøkt anonymt.

TØI gjennomførte en tilsvarende undersøkelse om bruk av alkohol for 25 år siden. Resultatet den gang og nå var nesten helt likt, 0,2 prosent av de undersøkte hadde drukket.

Sovepiller og hasj

De trekantmerkede medikamentene kan nedsette kjøreferdigheten. Det vanligste legemiddelet var stoffet zoplikon som finnes i medisinen Imovane. Dette harmonerer med salgstallene for denne medisinen.

De illegale rusmidlene som ble påvist var først og fremst THC som er virkestoffet i cannabis (hasj). Dette stoffet er det samme som oftest blir påvist når politiet stanser en bilist for påfallende kjøring.

Undersøkelsen viser med andre ord at det ikke er alkohol som er det dominerende rusmiddelet hos bilistene. 20 ganger flere har medisiner i kroppen.

Undersøkelsen trekker foreløpig ingen konklusjoner, men tanken bak prosjektet er at man skal risikoberegne faren for rusmiddelrelaterte trafikkulykker.

Vitenskapelig holdbart

Det er lagt stor vekt på at undersøkelsen skal være vitenskapelig holdbar. Spyttprøver er en enkel testmetode som er lite tidkrevende. Spyttet gir et meget godt bilde av hvilke stoffer mennesket har i blodet, men forteller lite om mengden.

Forekomsten av medikamenter og rusmidler ble undersøkt ved hjelp av de mest avansert analyseutstyr som finnes. Selve undersøkelsen ble gjennomført slik at alle ukedager og alle døgnets timer er med. Sammen med UP har innsamlingsteamet hatt 360 innsamlingsperioder hver på to timer i løpet av de tolv månedene undersøkelsen har pågått.

90 prosent av de bilistene som ble stanset, sa seg villig til å delta. Av dem som deltok var 80 prosent førere av personbiler. Lastebilsjåfører er underrepresentert i utvalget fordi det var vanskelig å stanse lastebiler på mange av kontrollpostene.

Gjennomsnittsalderen i studien viste seg å være 45 år, noe som passer godt med alderen på den norske gjennomsnittsbilisten.