Slike nedgravde løsninger til resirkulerbar emballasje vil komme flere steder i Bergen i tilknytning til det nye bossnettet som skal renovere byen.

Første del av bossnettet skal tas i bruk fra neste sommer.

På nedkastene til de nedgravde containerne er det et solcellepanel. Det gir strøm til et batteri som sender signaler til BIR om hvor fulle containerne er.

Testperiode

Det nedgravde returpunktet på Klosteret er det første av sitt slag i Bergen, og ble satt opp i fjor høst.

— Vi tester nå dette viktige utstyret som gjør at vi alltid vil ha oversikt over hvor mye innhold det er i containerne. Med disse opplysningene kan vi tømme ved behov, og kundene vil ikke oppleve at de kommer til overfylte containere, sier kommunikasjonsrådgiver Tina Skudal i BIR.

Solcellepanelet på Klosteret er nå knust, og det er tydelig at det er brukt stor kraft for å få det til.

— Dette skaper store problemer for oss midt i en viktig testperiode, sier Tina Skudal.

Snart fikset

Solcellepanelet vil bli reparert med det første.

— Nå håper vi at det i fremtiden får stå i fred og gjøre jobben sin for kildesorterende bergensere, sier kommunikasjonsrådgiveren i BIR.