– Vi kan ikke rydde opp fordi det er de pårørende som eier gravene. Vi har skrevet til alle som har blitt rammet, og spurt om de vil gjøre noe med det eller om de vil slette graven, sier kirkegårdssjef i Bergen, May Kristin Røen.

Det er rundt en måned siden hærverket ble gjort på nederste del av kirkegården, mot Fjøsangerveien.

– Dette er trist, for det dereier seg om noen av de største og fineste gravene på kirkegården. Steiner er veltet og detaljer brukket av, sier Røen.

Kirkegårdene i sentrum blir utsatt for hærverk flere ganger i året, men dersom det er de pårørende som eier gravene, er det de som må gå til anmeldelse. Kirkevergen har ikke oversikt over hvor mange av sakene som blir oppklart.