Normalt foregår hærverket mest i helgene, men Ågotnes får spark og spray hele uken gjennom.

— Det er mange skoleelever som bruker terminalen daglig, og det er nærliggende å tro at de står bak mye av det, mener driftssjef Roger Skogli i Mesta, som har ansvar for vedlikehold av busskurene.