De godt over gjennomsnittet friske karakteristikkene, falt i en glovarm verbal kanonade i kommunestyret i Leikanger torsdag.

— Dolkestøt

Bakgrunn: Striden om når folkeavstemningen om en sammenslåing av Sogndal og Leikanger skal finne sted.

Lokalpolitikerne i storebror-kommunen Sogndal har nemlig vedtatt å utsette avstemningen til våren neste år, senest 1. mai.

Et enstemmig kommunestyre i Leikanger står derimot bom fast på den opprinnelige datoen: 15. september i år.

De folkevalgte i Leikanger oppfatter kuvendingen fra sogndølene som et skikkelig dolkestøt. Særlig fordi det til nå ikke er kommet et pip fra Sogndal om at kommunen trenger mer tid.

Bakgrunnen for helomvendingen er innlysende, ifølge Leikanger-folket. Sogndal har merket den sterke motstanden mot sammenslåing, og trenger tiden for å få innbyggerne i Leikanger på bedre tanker.

- Storebror-fakter

— Dette viser at sogndølene vil være storebror. Vi er fylkessenter, og så skal vi bli et underbruk av Sogndal, buldret Olav Eitungjerde (H) under debatten torsdag.

Svein Røysum (A) gikk enda lenger, ifølge Sogn Avis:

— Sogndølene er seg selv like. Vi kan ikke stole på dem.

Partikollega Ivar Fykse fulgte opp:

— Jeg har vært ja-mann, men nå må jeg revurdere meg. Politikerne i Sogndal er ikke modne eller kompetente. De vil ikke ta ansvar.

Deretter fortsatte debatten med flere harme utbrudd, hvor sogndølene ble stemplet som slaurer og kremmere. Sistnevnte begrep ble ikke benyttet med et positivt fortegn...