I firetiden om natten, to dager før jul i 2006, ringte offiseren på dørklokker og banket på dører til beboere i en bygård i sentrum.

Da politiet ankom, fant de mannen temmelig beruset. De ga ham et forelegg, som han vedtok på stedet.

Politiet skal ha spurt mannen om han hadde brukt narkotika. Dette benektet han.

«Kroppslig undersøkelse»

En måned senere kontaktet Forsvaret bergenspolitiet.

— Vi fikk en henvendelse fra Forsvarets narkotikagruppe. De ba politiet etterforske offiseren for bruk av narkotika, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen ved Hordaland politidistrikt.

Politiet tok tak i saken. De ba Bergen tingrett om adgang til å «foreta kroppslig undersøkelse, herunder avgivelse av hårprøve».

Begrunnelsen var blant annet mistanke om narkotikamisbruk i episoden før jul. At offiseren hadde våpen hjemme ble også brukt som begrunnelse.

Bergen tingrett mente det var skjellig grunn til mistanke om narkotikamisbruk. 1. februar i fjor fikk politiet velsignelse til å hente hårstråene.

- Narkotika og våpen

Allerede dagen etter dro politiet hjem til offiseren. Han gjorde ingen motstand da politiet klippet av noen hårstrå fra mannens hode.

Hårstråene ble sendt til St. Olavs Hospital i Trondheim. Da analysen kom i retur skal den ha vist at mannen hadde brukt kokain.

Mannen fikk et forelegg for brudd på legemiddelloven, men valgte å ikke vedta forelegget. Derfor må han møte i retten i april.

— Siden denne analysen ble tatt seks uker etter forseelsen, ville vi aldri kunne fått noe svar ved å analysere blod eller urin, sier Christoffersen.

Det er svært sjelden bergenspolitiet tar i bruk denne formen for bevis.

— Det er ressurskrevende. Men det er aktuelt å bruke det når det dreier seg om personer i særskilte stillinger i samfunnet der narkotikabruk er spesielt farlig. For eksempel personer i helsevesenet, eller personer i Forsvaret som har våpen hjemme, som i dette tilfellet. Narkotika og våpen hører ikke sammen, sier han.

Anket hårprøve

Etter at det ble tatt hårprøve av offiseren, slik tingretten ga samtykke til, påkjærte mannen tingrettens avgjørelse. Han mente at hårprøven måtte anses som ulovlig bevis.

Sammen med sin forsvarer argumenterte han for at narkotikasiktelsen gjelder tilnærmet samme forhold som mannen hadde fått og vedtatt et forelegg for en drøy måned tidligere. Både norsk lov og den europeiske menneskerettskonvensjonen har regler mot å straffeforfølge noen for samme forhold flere ganger.

Lagmannsretten mente imidlertid at ordensforstyrrelsen som mannen fikk forelegg for ikke kunne regnes som samme forhold som narkotikasiktelsen.

Mannen mente også at hårprøven var et uforholdsmessig inngrep i forhold til det lovbruddet siktelsen gjaldt. Heller ikke her fikk han støtte fra dommerne i lagmannsretten, som mente mannens tilknytning til Forsvaret, og det at han hadde våpen hjemme, rettferdiggjorde narkotikaetterforskningen og håranalysen.

Mannens forsvarer, advokat Trond Sekkingstad, ønsker ikke å kommentere saken.