Hæren er den forsvarsgrenen som skrumper mest. Stoltenberg-regjeringen kuttet monnelig i fjor. Nå vil Bondevik-regjeringen stramme ytterligere til.

Forsvarssjef Sigurd Frisvold, som selv kommer fra Hæren, ser med bekymring på reduksjonen i Hærens operative kapasiteter.

Det går mer og mer i retning av at innsatsen skal konsentreres om spesialstyrker som skal bidra i internasjonale oppdrag.

Forsvarsreduksjonene innebærer at behovet for rekrutter i årene som kommer blir mindre. Allerede nå foregår det en større utsiling ved sesjonene enn tidligere.

Regjeringen har ikke gått inn for å avvikle den generelle verneplikten, men det er helt klart at Forsvaret får behov for langt færre vernepliktige enn nå.

— Regjeringen legger opp til at det vi kjenner som det norske folkeforsvaret opphører, sier leder Peter A. Moe i Norges Offisersforbund.

Områdetillitsvalgt Thor Manum for Vestlandet er opptatt av at politikerne prøver å snu på det som ble vedtatt for bare ett år siden.

— Forsvaret trenger forutsigbarhet. Det får vi ikke ved at ting blir forsøkt endret under ett år siden forrige stortingsvedtak, sier han.