KrF-politiker Kjell Ingolf Ropstad har fått sterke reaksjoner på blogginnlegget sitt tirsdag. På bloggen omtaler han det som et tankekors at det gjennomføres 15.000 aborter i året i Norge, samtidig som det er en kø av par som venter på å bli foreldre.

Stortingsrepresentant, Jette Christensen (AP), reagerer veldig på det hun anser for å være uhørte og sympatiløse utsagn fra KrF.

— Uhørt!

— Det er uhørt å antyde at det er ungjenter som er uønsket gravid sitt ansvar at andre ikke kan få barn. Å anklage folk i den situasjonen for manglende sympati hører ikke hjemme noen steder, sier Christensen.

— Det eneste han bidrar til er å gi folk som er i en vanskelig situasjon enda mer dårligere samvittighet, fortsetter hun.

Ikke jentenes ansvar

Christensen påpeker at det er tusenvis av barn i verden som ikke har et trygt hjem. Det er overhodet ikke unge jenter i en uheldig situasjon som skal løse problemet med de lange adopsjonskøene, sier hun.

Hareide støtter

— Presset om å ta abort – både fra enkelte leger og i nærmiljøet – er betydelig større enn det motsatte, sier Hareide til NTB.

- Er det ingen solidaritet mellom de uønsket gravide og de ufrivillige barnløse? spurte Ropstad.

— Den formuleringen kan misforstås. Når KrF er imot abort, er det fullt og helt av hensyn til det ufødte barnet og ikke i solidaritet med kvinner som ønsker seg barn. Men jeg er enig i intensjonen hans. Kvinner som kommer til en lege, skal få vite at det finnes flere alternativer til å ta abort, sier Hareide.

KrF er motstander av loven om selvbestemt abort og ønsker at kvinner som vurderer å avbryte svangerskapet skal søke obligatorisk rådgivning.

— Vi mener det er viktig å spre kunnskap om alternativene som finnes. Samtidig må vi i KrF ha forståelse for den krevende situasjonen som disse kvinnene befinner seg i – selv om vi ønsker at de skal bære frem barnet, sier Hareide

Engangsstønad og pekefinger

— KrF sier selv at økonomi ikke skal være avgjørende for om man vil få barn, og vil øke engangsstønaden, sier Christensen.

Et engangsbeløp sammen med en pekefinger om at man mangler solidaritet, hjelper hverken på fremtidig lommebok, eller på å bedre situasjonen for uønskede gravide, sier hun. - Vi må sørge for at disse kvinnene har tilgang på prevensjon og informasjon før de blir gravide, sier Christensen.

Er kvinnen allerede gravid, må vi være der med støtte og respekt, avslutter strotingsrepresentanten til bt.no.