Det er tidlegare stortingsrepresentant Ingebrigt Sørfonn som gjer dette i eit brev til fylkeslaget. Dermed bryt Sørfonn med den vanlege framgangsmåten, at kandidatar blir foreslått til nominasjonskomiteen.

Fylkesleiar Kristian Helland seier til BT at ein slik komite ikkje vert nedsett før på årsmøtet i februar, nominasjonen er neste haust, eit år før stortingsvalet i 2013.

Hareide er opphavleg frå Bømlo.

— Eg er unikt oppteken av partiet vårt, og med Knut Arild på toppen av lista, vil KrF gjere eit brakval, seier Sørfonn, i det han postlegg brevet til partiet.

- Tid for handling

Sørfonn er i dag meining KrF-medlem i lokallaget heime på Fitjar. Han sat på Stortinget i tre periodar, frå 1997 til 2009.

— Eg er viss på at Knut Arild vil gje Hordaland KrF eit løft, som og vil vere eit signal til resten av partiet. Difor meiner eg det hastar med ei avklaring om kven som skal på topp i Hordaland.

Sørfonn seier han voner partiet unngår innspelet ved å syne til byråkratiske formalitetar.

— KrF har vore gjennom ei djup krise, me slit framleis med dårlege målingar, samstundes som mange har tru på ein ny vår for partiet. Vi er mange i Hordaland KrF som snakkar om Knut Arild på topp, det er tid for handling, seier han.

- Nokre vil seie dette er ein takk for sist, sidan du vart vraka frå Stortinget i 2009, og Laila Dåvøy tok din plass etter eit dramatisk nominasjonsmøte?

— Eg kan skjøne om nokre tenkjer slik, men det er ikkje mitt motiv. Eg ser fram og ikkje tilbake. No gjeld det at Hordaland KrF stiller med ein førstekandidat som har politisk tyngde, som har stor tillit og kan gje breiddemobilisering. Knut Arild Hareide har alt dette, og mykje meir, seier Sørfonn.

Laila Dåvøy vil ikkje kommentere brevet frå partifellen, men seier dette:

— Eg har lenge signalisert innanfor partiet at dette truleg vert min siste periode på Stortinget. Eg fyller 65 år i august 2013.

Taus Hareide

Hovudpersonen sjølv, Knut Arild Hareide, vart ikkje hoppande glad då BT fortalde om brevet. Først ville han ikkje seie noko, men etter ein stund kom han ut att og sa:

— Eg vil ikkje kommentere nominasjonsprosessen i Hordaland. Men det er rett at eg har representert Hordaland på Stortinget tidlegare (som vara, medan han jobba i Schibsted, BTs anm.).

- Kjende du til Ingebrigt Sørfonn sitt brev?

— Nei, det var eg ikkje kjent med.

I dag sit Knut Arild Hareide på Stortinget for Akershus fylke, som 16. og siste representant. Det er ein utsett plass for ein partileiar. Hans forgjengar Dagfinn Høybråten representerer Rogaland, sjølv om han bur i og er frå Akershus.

Det var tryggast slik. Rogaland og Hordaland er dei sikraste fylka for KrF. Skulle partiet falle under sperregrensa, vil dei likevel få inn folk herifrå.

Når Laila Dåvøy dessutan varslar at ho gjer seg, er topplassen i Hordaland ledig. Dersom partileiar Hareide ønskjer å stille, er det ingen som vil nekte han det, etter det BT har grunn til å tru.

Med brevet frå Fitjar er prosessen i gong.