Hareide ville ikke bruke karakteristikken borgerlig på Kristelig Folkeparti.

— Jeg synes ikke borgerskapet er her, sa han, og skuet ut over forsamlingen av partitillitsfolk og ansatte fra hele landet. Han definerte sitt parti som et typisk sentrumsparti, mellom sosialistenes kollektivisme og høyresidens liberalisme og markedstro.

KrF-lederen tok et oppgjør med de rødgrønnes styre gjennom snart åtte år, som ikke har tatt hensyn til noen av KrFs viktige saker innenfor familiepolitikk, frivillighet, fattigdomsbekjempelse og bioteknologi. Han konkludert med at dersom de blir invitert med til å støtte nye fire år med den regjeringen, vil svaret bli:-Takk, men nei takk.

Partileder Hareide garanterte med andre ord at dersom det blir flertall av dagens opposisjonspartier på Stortinget neste år, vil KrF bidra til et regjeringsskifte.

— Vi bør være åpne for å samtale med alle som kan danne et alternativ etter valget.

— Ønsket, slik jeg ser det, er en ny regjering med KrF, Høyre og Venstre.

— Forutsetningen er først og fremst denne: Vi vil medvirke til etableringen av en regjering som fører en politikk med mer av den profil og retning som vi ønsker. Med det utgangspunktet vil vi gå inn i avklaringssamtaler med resten av dagens opposisjon, sa Knut Arild Hareide, og høstet dundrende, langvarig, og taktfast applaus.

Så la han til:

— Blir vi ikke med i en ny regjering, så vil vi føre en konstruktiv opposisjonspolitikk med utgangspunkt i vårt eget, gode program.