ATLE ANDERSSON

— I Finland har vindkraft-utbyggingen skjedd veldig hastig. Det har ført til økende motstand blant folk. Det må vi unngå her i landet, sier Hareide til BT.

Men selv om miljøvernministeren er redd det skal gå for fort i svingene også i Norge, støtter han ikke kravet fra Norges Naturvernforbund om en samlet plan for vindkraftutbygging her i landet.

Steile fronter

BT har de siste dagene skrevet om den eksplosive utviklingen i antall vindkraftprosjekter langs kysten.

Miljøvernminister Knut Arild Hareide forstår at noen synes de digre møllene kan være skjemmende.

Han er likevel glad for at myndighetenes mål om å øke vindkraftproduksjonen til 3 TWh innen 2010 ser ut til å bli nådd. Dette utgjør bare et par prosent av det samlete energiforbruket i Norge.

Men blir alle prosjektene som er forhåndsmeldt til NVE realisert, kan den norske vindkraftproduksjonen øke til nær 10 prosent av det samlete energiforbruket. Antallet vindmøller kan passere 2500. For en rekke av prosjektene er det aktuelt å reise turbiner med total høyde på 155 meter. Det er tre ganger høyere enn rådhuset i Bergen.

Attraksjon?

Statkraft er den største utbyggeren av vindparkprosjekter i Norge. Selskapet har blant annet søkt om konsesjon for utbygging på Selbjørn i Austevoll. Ordfører i øykommunen, Helge André Njåstad, tror vindmøllene vil bli en attraksjon som vil trekke busslaster med turister til Selbjørn.

På Smøla utvider Statkraft nå den to år gamle vindparken med 48 møller. Dermed blir Smøla-anlegget et av Europas største med 68 turbiner og samlet produksjon på 450 GWh per år.

— Vårt inntrykk er at folk oppfatter vindmøllene som estetisk akseptable. Noen synes de er flotte og imponerende, mens andre er litt mer reserverte, sier informasjonssjef Norman Kjærvik i Statkraft til BT.

«Landemerke»

Ifølge Statkraft er vindparken på Smøla blitt et «landemerke i positiv forstand». Kjærvik sier reiselivsnæringen bruker vindmøllene i markedsføringen av øyen. Siden åpningen for to år siden, har selskapet registrert flere tusen besøkende. Mesteparten er riktignok skoleklasser, byråkrater, bransjefolk og andre nysgjerrige.

Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) kan imidlertid styre sin begeistring over vindmølle-bølgen.

Folk flest (60 prosent) er positive til vindparker, hvis de bygges i konfliktfrie områder langs norskekysten. Det viser en undersøkelse utført av Norsk Gallup på oppdrag av Institutt for økonomi og ressursforvaltning på Norges landbrukshøgskole. 22 prosent er villige til å bygge ut i alle områder som egner seg, også der det er konflikter.

Men bare fem prosent av de spurte mener det er fint å se på vindmøller.