— Regjeringen jobber for fort. Fastlegereformen er blitt en suksess. Men vi begynte ikke med den på én dag. Vi begynte med piloter og utvidet til flere kommuner. Nå bygger vi ned en del sykehustilbud, men vi har ikke bygd opp dette systemet i kommunene. De er ikke klare for det. Erfaringene med store reformer for denne regjeringen er nedslående, sa KrF-leder Knut Arild Hareide under partilederdebatten fredag kveld.

Han ble imøtegått av kommunalminister og Senterpartileder-Liv Signe Navarsete som tvert imot mente at kommunene er i full sving med å bygge opp dette apparatet..

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) understreket at samhandlingsreformen ikke krever sammenslåing av kommuner.

— Den forutsetter samarbeid mellom kommunene. De kan selv bestemme når de går inn i den og begynner å bruke penger. Halverer vi antall kommuner, sparer vi 4-5 milliarder kroner, men vi får til mange av de samme gevinstene ved at de samarbeider. Det vil uansett være mange små kommuner og store avstander i landet vårt, sa han.

Det som opptok Skedsmo-ordfører Anita Orlund (Ap) var det lokale selvstyre.

— Jeg er redd for at lokaldemokratiet forvitrer og at vi får for mye statlig styring, sa hun.