— Kongeørn drepte fem sauer og åtte lam av flokken min på 28 dyr. Nå vil jeg sette ut harer for at ørnene skal la sauene gå i fred.

Gårdbruker Anne Grethe Furrevik har fått en tøff start på omleggingen av produksjonen på småbruket på Krakhella i Solund. Hun forteller til Bergens Tidende at hun ønsker å gå utradisjonelt til verks for å hindre at sauer og lam blir ørnemat.

— Med de milde vintrene vi har på kysten av Vestlandet, er utegangersau en god driftsform. Sauene av den gamle rasen svartfjes kan gå ute hele året. Det kreves bare en viss tilleggsforing i den korte perioden når vinteren er på det kaldeste. Slik lever sauene på naturlig vis og bli store og fine, sier Furrevik.

— I min bestefars tid her på gården, var dette ikke noe problem. Da avpasset de rovviltbestanden etter behov fordi produksjon av mat var viktigst. I dag er fredet rovvilt så stor skadegjører at det truer produksjonen vår, sier hun.

Noe må gjøres

— Jeg har løyve til å kjøpe 20 dyr slik at jeg i løpet av tre år kan bygge opp en besetning som kan gi brukbar inntekt. Men første året har jeg altså mistet nær halve besetningen. Dermed stopper hele prosjektet opp. Noe av tapet vil bli dekket av erstatningsordningen etter rovviltskader, men på langt nær alt, sier hun.

— Noe må gjøres. Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning (DN) må gjøre et valg: Enten må de prioritere trygghet for buskapen på beite, eller så får de si rett ut at vi som skal leve av buskapen må gi opp næringen vår, sier hun.

Vil sette ut harer

— Jeg har vært i kontakt med fylkesmannen i Sogn og Fjordane, som er interessert i å hjelpe oss med forsøk på å finne levelige driftsformer ut fra naturgrunnlaget i kommunen vår. Overfor miljøvernsjef Nils Erling Yndesdal hos fylkesmannen, har jeg reist spørsmålet om det er mulig å innføre kvotejakt på kongeørn. Hvis ikke det blir tillatt, har jeg vurdert å kjøpe harer og sette dem ut som mat for kongeørnen. Da ville kanskje sauene få gå i fred for ørnene. Jeg håper fylkesmannen kan gi løyve til å sette ut harer som byttedyr for kongeørnen, sier Furrevik.

Frykter ikke reaksjoner

— Det kan nok være delte meninger om en slik fremgangsmåte, innser hun. - En innvending vil trolig være at harene vil tiltrekke seg rev. Men man kan holde en revebestand i sjakk, sier hun.

— Er levende harer å få kjøpt?

— Ja, det er mulig å kjøpe innfanget hare fra andre landsdeler.

— Men vil harene klare seg i Solund-terrenget?

— Ja, her er like gode vilkår for hare her som andre steder. Blant annet fordi det er lite snø her.

— Risikerer du ikke å hisse på deg dyrevernere når du vil la harene bli byttedyr for kongeørn for å spare sauene?

— Naturens orden er slik at noen arter lever av å spise andre. I næringskjeden er hare mat for kongeørn. Det er ikke noe unaturlig i det, sier Anne Grethe Furrevik.

SNOP i form av havre gir Anne Grethe Furrevik av og til sine utegangersauer som nå går på heimebøen. (Foto: Arne Nilsen)