• Alvorlig anslag mot det lokale selvstyret, sier Monica Mæland om regjeringens forslag til skjenkestopp klokken to.

For å få slutt på fyll og vold på nattetid i helgene vil regjeringen nå stenge alle landets ølkraner en time tidligere.

I dag har utesteder i en rekke kommuner skjenkerett til klokken tre om natten, men snart sender regjeringen ut på høring et lovforslag som innebærer at skjenkingen må stanse klokken to.

Forslaget om skjenkeendringer blir svært dårlig mottatt i Bergen.

– Dette viser en grunnleggende mistillit både til lokalpolitikere og til at folk selv ikke vet sitt eget beste og må fortelles når de skal gå hjem og legge seg. Begge deler liker jeg veldig dårlig, det er formynderstat-holdning som regjeringen dessverre flagger, sier kulturbyråd Henning Warloe (H).

— Viser mistillit

Stortingskandidaten for Høyre mener dette er et «dustete og bakvendt forslag». Å innskrenke skjenketiden vil ha negative konsekvenser, ikke bare for skjenkebransjen, men også for kulturlivet, mener han.

– Jeg frykter at dette vil bli dramatisk for flere aktører. Kulturarrangementer er avhengig av inntektene som alkoholsalget gir.

En av byens største utelivsaktører sier de vil måtte kutte i tilbudet.

– Forslaget medfører at vi må redusere kostnader, både vakthold og kulturaktiviteter. Så vi mener at dette ikke veien å gå, sier Tom Greni, daglig leder Ricks.

- Kommunene må bestemme selv

Warloe og partifellene i Høyre går i stikk motsatt retning av regjeringen, og vil fjerne hele den nasjonale begrensningen på skjenketid.

– Kommunene bør bestemme dette selv, slik det var før. Jeg mener kommunepolitikerne er voksne nok til å klare dette selv, det er jo vi som utformer skjenkereglene ellers, gir bevilgninger og fører kontroll. Man fratar kommunepolitikerne muligheten til å bestemme noe som er viktig for folk flest, næringslivet og kulturlivet.

Han får støtte fra byrådsleder Monica Mæland (H).

– Dette er et alvorlig anslag mot det lokalt selvstyret. Det er altså slik at regjeringen sier at de vet bedre enn kommunestyrene i det ganske land hvordan rammebetingelsene for restaurant- og reiselivsnæringen skal være. De endrer reglene i en situasjon hvor veldig mange i nettopp denne bransjen strever livet av seg for å overleve, sier Mæland.

Hun understreker at det er regjeringens oppgave å sørge for at det er tilstrekkelig med politi i gatene.

- Høyre annen linje enn Warloe

— Hvis Høyre er imot forslaget - hvorfor strammer de da selv inn i Bergen?, spør Dag Ole Teigen (AP), som er medlem av Stortingets helse- og omsorgskomite.

— Hvis Høyre vil fremstille det som om de «bare» gikk inn for kortere skjenketider lokalt fordi de tapte forhandlingene med sine byrådskolleger, så innrømmer de jo indirekte at de selv var dårlige forhandlere, sier Teigen.

Hans oppfatning er at Høyre på Stortinget har stått for en annen linje enn Henning Warloe gir uttrykk for.

— Høyres stortingsrepresentanter i helse- og omsorgskomiteen har slik jeg har forstått det hatt en konstruktiv tilnærming til alkoholpolitikken, mens Warloe omtaler forslaget som «dustete». Det er jo fullstendig uinteressant hvilke betegnelser Warloe kommer med, det viktige er hvilken tilnærming Høyres stortingsgruppe har.

Hva mener du om forslaget om tidligere skjenkestopp? Si din mening.

Amundsen, Paul S.(ARKIVFOTO)
Bjelland, H�vard